Sport raspored

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
17:00
Kuglana
Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
17:00
20:00
Kuglana
Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
17:00
20:00
17:30
18:00
Kuglana
Rezervisano (dvije staze) - rekreacija
18:00
19:00
18:30
19:00
Kuglana
Rezervisano - rekreacija
19:00
20:00
19:30

Ponedjeljak

 • Kuglana Rezervisano (dvije staze) - rekreacija
  18:00 - 19:00

Utorak

 • Kuglana Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
  17:00 - 20:00

Četvrtak

 • Kuglana Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
  17:00 - 20:00

Petak

 • Kuglana Rezervisano - rekreacija
  19:00 - 20:00
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
10:00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
10:00
12:30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
10:00
12:30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški klub Kakanj - trening
10:00
12:30
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
16:00
17:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - RMU rekreacija
16:00
17:00
16:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
16:30
17:30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
16:30
18:00
17:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
17:00
18:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
17:00
18:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
17:00
18:00
17:30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
17:30
19:00
18:00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
18:00
19:30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
18:00
19:30
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
18:00
19:30
18:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
18:30
19:30
19:00
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
19:00
20:30
19:30
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
19:30
21:00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
19:30
21:00
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
19:30
21:00
Sportska dvorana KSC
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
19:30
21:00
20:00
20:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
20:30
21:30
21:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
21:00
22:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
21:00
22:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
21:00
22:00
21:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
21:30
22:30
22:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
10:00
Sportska sala B
slobodno do 25.01.
10:00
11:00
Sportska sala B
slobodno do 25.01.
10:00
11:00
Sportska sala B
slobodno do 25.01.
10:00
11:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
Sportska sala B
slobodno do 25.01.
15:30
16:30
16:00
Sportska sala B
slobodno do 25.01.
16:00
17:00
Sportska sala B
slobodno do 02.02.
16:00
17:00
Sportska sala B
slobodno do 02.02.
16:00
17:00
16:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
16:30
17:30
17:00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
17:00
18:30
Sportska sala B
Rukometni klub Kakanj - trening
17:00
18:30

Sportska sala B
Rukometni klub Kakanj - trening
17:00
18:30

Sportska sala B
Rukometni klub Kakanj - trening
17:00
18:30
Sportska sala B
Rukometni klub Kakanj - trening
17:00
18:30
17:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
17:30
18:30
Sportska sala B
Rezevisano - rekreacija
17:30
18:30
18:00
18:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18:30
19:30
Sportska sala B
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
18:30
20:00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18:30
19:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18:30
19:30
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
18:30
20:00
19:00
19:30
Sportska sala B
Rukometni klub Kakanj - trening
19:30
21:00
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
19:30
21:00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19:30
20:30
20:00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
20:00
21:00
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
20:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
20:30
21:30
21:00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21:00
22:00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21:00
22:00
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
21:00
22:30
21:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21:30
22:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21:30
22:30
22:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
07:30
Sportska sala C
STŠ - nastava
07:30
09:10
Sportska sala C
STŠ - nastava
07:30
09:10
08:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
08:05
10:30
08:30
Sportska sala C
STŠ - nastava
08:40
11:40
Sportska sala C
STŠ - nastava
08:40
13:20
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
11:10
12:15
Sportska sala C
STŠ - nastava
11:10
12:50
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
Sportska sala C
STŠ - nastava
13:40
15:20
Sportska sala C
STŠ - nastava
13:40
15:20
14:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
14:15
15:20
14:30
15:00
15:30
16:00
Sportska sala C
STK - rezervisano
16:00
18:30
Sportska sala C
STK - rezervisano
16:00
18:30

Sportska sala C
STK - rezervisano
16:00
18:30
16:30
17:00
Sportska sala C
OK Arabi - trening
17:00
18:30
Sportska sala C
OK Arabi - trening
17:00
18:30
17:30
18:00
18:30
Sportska sala C
Naša škola sporta - trening
18:30
20:00
Sportska sala C
Rezervisano - rekreacija
18:30
20:00
Sportska sala C
Rezervisano - rekreacija
18:30
20:00
Sportska sala C
Rezervisano - rekreacija
18:30
20:00
Sportska sala C
Rezervisano do 25.01.
18:30
20:00
19:00
19:30
20:00
Sportska sala C
slobodno do 25.01.
20:00
21:30
Sportska sala C
Rezervisano - rekreacija
20:00
21:00

Sportska sala C
Rezervisano - rekreacija
20:00
21:00
Sportska sala C
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
20:00
21:30
20:30
21:00
Sportska sala C
slobodno do 25.01.
21:00
22:00
21:30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

No events hours available!
No events available!