Sport raspored

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
18:00
Kuglana
Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
18:00
20:00
Kuglana
Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
18:00
20:00
18:30
19:00
19:30

Utorak

  • Kuglana Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
    18:00 - 20:00

Četvrtak

  • Kuglana Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
    18:00 - 20:00
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
17:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
17:00
18:30
17:30
18:00
18:30
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
18:30
20:00
Sportska dvorana KSC
Rekreacija - rezervisano
18:30
19:30
Sportska dvorana KSC
Rekreacija - rezervisano
18:30
19:30
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
18:30
20:00
19:00
19:30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški klub Kakanj - trening
19:30
21:00
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
19:30
21:00
20:00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska dvorana KSC
Ženski odbojkaški klub Kakanj
20:00
21:30
20:30
21:00
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21:00
22:30
21:30
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj
21:30
23:00
22:00
22:30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
12:30
Sportska sala B
STŠ - nastava
12:40
13:25
Sportska sala B
STŠ - nastava
12:40
14:15
Sportska sala B
STŠ - nastava
12:40
13:25
Sportska sala B
STŠ -nastava
12:40
13:25
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
Sportska sala B
Rukometni klub Kakanj - trening omladinske selekcije
18:30
20:00
Sportska sala B
Rekreacija - rezervisano
18:30
20:00
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening omladinske selekcije
18:30
21:30
Sportska sala B
OK Arabi
18:30
20:00
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening omladinske selekcije
18:30
21:30
19:00
19:30
20:00
Sportska sala B
OK Arabi
20:00
21:30
Sportska sala B
Rekreacija - rezervisano
20:00
21:00
20:30
21:00
Sportska sala B
Rekreaacija - rezervisano
21:00
22:00
21:30
Sportska sala B
Rekreacija - rezervisano
21:30
22:30
22:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
07:30
Sportska sala C
STŠ - nastava
07:30
08:15
Sportska sala C
STŠ - nastava
07:30
08:15
Sportska sala C
STŠ - nastava
07:30
09:05
Sportska sala C
STŠ - nastava
07:30
09:05
Sportska sala C
STŠ - nastava
07:30
08:15
08:00
08:30
09:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
09:10
09:55
09:30
10:00
Sportska sala C
STŠ -nastava
10:10
13:25
Sportska sala C
STŠ - nastava
10:10
11:45
10:30
11:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
11:00
16:05
11:30
Sportska sala C
STŠ - nastava
11:50
14:15
12:00
12:30
Sportska sala C
STŠ - nastava
12:40
15:05
Sportska sala C
STŠ - nastava
12:40
14:15
13:00
13:30
14:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
14:20
18:30
14:30
15:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
15:20
16:55
15:30
16:00
16:30
17:00
Sportska sala C
Stonoteniski klub Kakanj - trening
17:00
18:30
17:30
18:00
18:30
Sportska sala C
Naša škola sporta
18:30
20:00
Sportska sala C
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
18:30
20:00
Sportska sala C
STŠ - Rezervisano
18:30
20:00
Sportska sala C
Stonoteniski klub Kakanj - trening
18:30
20:00
Sportska sala C
Naša škola sporta
18:30
20:00
19:00
19:30
20:00
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj- trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
20:00
21:30
20:30
21:00
21:30
Sportska sala C
Rezervisano - rekreacija
21:30
22:30
Sportska sala C
Rezervisano -rekreacija
21:30
22:30
22:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

No events hours available!
No events available!