Sutra u foajeu Doma kulture predstava Forum Teatra Mladih pod nazivom “Ruža”

Podijelite:

Obavještavamo građane da će se sutra 25.05.2017. godine u foajeu Doma kulture odigrati predstava Forum teatra Mladih iz Kaknja pod nazivom “Ruža”, u organizaciji Centra za podršku Roma “Romalen” Kakanj a u saradnji sa UNICEF-om u BiH. Predstava se fokusira na problem sklapanja ranih brakova kod tinejdžera, vršnjačkog nasilja, nasilja nad djecom i niza problema sa kojima se susreću kako romska tako i druga populacija u našem društvu.

Pozivamo vas da pogledate ovu poučnu predstava sutra sa početkom u 13,00 sati.

UNFPA i UNICEF zajedno grade mrežu pojedinaca koji teže ka poboljšanju uvjeta u njihovim zajednicama putem inkluzivnih, inovativnih alata u svom profesionalnom djelovanju u Bosni I Hercegovini. Inovativni pristupi daju mogućnost usmjeravanja pažnje javnosti na neodložive probleme u zajednici, bez pribjegavanja polemikama zarad publiciteta.

Jedan od takvih pristupa jeste i Edukacija zasnovana na drami (theatre – based education – TBE), čiji je opći cilj izgradnja kapaciteta tzv. grassroots lidera za primjenu ove edukacije u njihovom radu na podizanju svijesti društva o osjetljivim pitanjima marginaliziranih zajednica, kao što su seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRZP), ravnopravnost spolova (poseban naglasak na preživjele žrtve seksualnog nasilja tokom konflikta), prava djevojčica i dječaka da budu zaštićeni od svih oblika nasilja, marginalizirane zajednice te ostale osjetljive teme.

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci