TERMINI IGRANJA POZORIŠNE PREDSTAVE „HASANAGINICA“ ZA ŠKOLE

Podijelite:

Poslije premijere pozorišne predstave „Hasanaginica“ u režiji Mirze Mušije u naredna dva dana zakazane su reprize igranja za sve osnove škole s područja Kaknja.

24.12.2015. (četvrtak)

10:30 sati –  O.Š. „Omer Musić“ Brežani i O.Š. „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj.

12:30 sati –  O.Š. „Mula Mustafa Bašeskija“  Kakanj.

25.12.2015. (petak)

10:00 sati – O.Š. „15. APRIL“ Doboj

 12:00 sati – O.Š. „Hamdija Kreševljaković“ i STŠ „Kemal Kapetanović“ Kakanj

13:30 sati –  O.Š. „Rešad Kadić“ Brnjic

JU za kulturu i obrazovanje Kakanj/Press

Podijelite:

Posljedni članci