U ponedjeljak u Omladinskom centru Kakanj uručenje rješenja o dodjeli boračke stipendije za 139 studenata sa područja Kaknja

Podijelite:

U ponedjeljak 12.marta 2018.godine u Omladinskom centru Kakanj (Ulica šehida, JU KSC Kakanj) sa početkom u 14:30 sati bit će upriličeno uručenje rješenja o dodjeli boračke stipendije za 139 studenata sa područja Kaknja.

Dodjeli rješenja prisustvovat će i ministar za boračka pitanja ZDK Fahrudin Čolaković, te predstavnici Općine Kakanj.

Pozivamo studente koji su ostvarili pravo na boračku stipendiju da prisustvuju dodjeli rješenja.

Molimo medije da, u skladu sa mogućnostima, prate dodjelu.

Vezani tekst:

Boračka stipendija: 139 kandidata ostvarilo pravo na stipendiju (za Kakanj 22 stipendije više u odnosu na prošlu akademsku godinu)

Petak, 23.februar 2018.godine: Nakon okončanja javnog poziva za dodjelu studentskih stipendija koje dodjeljuje Ministarstvo za boračka pitanja ZDK za akademsku 2017/2018. godinu, nakon objave Preliminarne liste studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa, te nakon razmatranja prigovora na bodovanje, sačinjena je i Konačna  lista nakon čega je Ministarstvo za boračka pitanja ZDK donijelo odluku da će 139 kandidata iz Kaknja dobiti stipendiju (22 više u odnosu na prošlu akademsku godinu).

U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti samo kandidati za stipendiju (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati za stipendiju dobili pred objavu preliminarne liste u SMS poruci na kontakt mobilne telefone iz prijave za stipendiju. Otkrivanje šifre stranama koje nisu učesnici u postupku podliježe odgovornosti.

Lista se može vidjeti klikom ovdje

Vezani tekst:

Stiglo mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH: Javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti

Na  osnovu propisa koje sadrži Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, te na osnovu uputa sa stručnih seminara na kojima je bilo riječi o pomenutim zakonskim propisima, na službenoj web-stranici Općine Kakanj se vrši šifrirano objavljivanje podataka sa imenima kandidata za stipendiju (općinsku i kantonalnu) sa namjerom da se ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, ali i princip transparentnosti obzirom da liste uz pomoć šifre mogu vidjeti svi kandidati za stipendiju (strane u postupku). U međuvremenu su se pojavile određene dileme i pitanja u vezi ovakve prakse pa je Općina Kakanj uputila dopis Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH kako bi se što bolje, tačnije i preciznije odgovorilo na ove upite i kako bi se zvaničnom pisanom formom dalo pojašnjenje.

Stigao je odgovor Agencije u kojem se, između ostalog, kaže da javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti.

Odgovor Agencije se može vidjeti klikom ovdje

Podijelite:

Posljedni članci