Uskoro početak realizacije projekta “Inkluzivni tvoj i moj muzej” – Saradnja sa Centrom za djecu i odrasle sa posebnim potrebama

Podijelite:

Nakon što je u Centru za djecu i odrasle sa posebnim potrebama u Dobrinji Visoko održan sastanak  i posjeta uposlenika JU KSC Kakanj u cilju zajedničke saradnje i realizacije određenih projekata i aktivnosti u budućnosti, dogovoren je početak projekta “„Inkluzivni tvoj i moj muzej“. 

Sastanku su prisustvovali dir. JU KSC Kakanj, kustos i bibliotekar Muzeja Kaknja i saradnik za scenske djelatnosti te koordinatorica Dnevnog Centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama, Dobrinja, Šemsa Gačić.

Na sastanku su prezentovane osnovne informacije o radu JU KSC KAKANJ Dnevnom Centru s posebnim akcentom na obostrano zadovoljstvo i želju u vezi buduće saradnje.

„Inkluzivni tvoj i moj muzej“, za čiju implementaciju su obezbijeđena sredstva u iznosu od 2.000,00 KM od strane donatora Raiffeisen Bank, BiH.

Plan je da se pomenuti projekat realizuje u  periodu od 6 mjeseci (oktobar, novembar, decembar 2017., te januar, februar i mart 2018.), s posebnim akcentom na termine događaja/aktivnosti unutar projekta, te je odlučeno da će iste biti održavane u skladu sa dogovorom između partnerskih institucija.

Definisane su i aktivnosti projekta „Inkluzivni tvoj i moj muzej“, te je odlučeno da će se implementirati kroz 9 aktivnosti, sa zaduženjima osoba uključenih u projekat:

Također je dogovoreno da projekat „Inkluzivni tvoj i moj muzej“ predstavlja samo početak međusobne saradnje JU KSC Kakanj i Dnevnog centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama, te da se saradnja nastavi sa pozorišnim projektima i aktivnostima, koji bi uključivao korisnike Dnevnog centra, a za početak da pomenuta saradnja obuhvata korisnike sa područja Općine Kakanj.

Projekat pod nazivom „Inkluzivni tvoj i moj muzej“ osmišljen je tako da se djeca i odrasli sa posebnim potrebama,  pored samog Muzeja upoznaju i sa drugim segmentima kulturnog diskursa – materijalnim historijskim naslijeđem BiH, te da se kroz postavljanje izložbe njihovih radova integriraju u kulturni život zajednice u kojoj žive.

Donešen je zaključak da će se za pomenutu saradnju, predstavnici JU KSC Kakanj i Centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Dobrinja, Visoko, potpisati sporazum o saradnji u budućem periodu.

  

 

JU KSC KAKANJ

 

Podijelite:

Posljedni članci