USKORO – Uspostava specijalne biblioteke Muzeja Kaknja

Podijelite:

Otvaranjem Muzeja Kaknja prethodio je dugotrajan proces prikupljanja predmeta koji su svojim predispozicijama pripadanja različitim epohama i provenijencijama stekli status muzejskih predmeta.

Između ostalog, nabavna politika prikupljanja knjižnog fonda realizovala  se formom molbe za saradnju koju je Muzej Kaknja uputio svim relevantnim institucijama i organizacijama sličnog ili istog karaktera djelovanja. Na osnovu pozitivnih odgovora iz mnogobrojnih institucija BiH te poklonjenih stručnih izdanja bibliotečki fundus se  zaključuje na 1 000 bibliotečkih jedinica.

Trenutno se radi na uspostavljanju specijalne (stručne) biblioteke Muzeja Kaknja a bitno je naglasiti da će muzejska biblioteka biti posebno odjeljenje pri unutrašnjoj organizaciji rada Muzeja Kaknja.

Nakon što je utvrđeno trenutno stanje muzejske biblioteke, dogovoreno je da se krene sa realizacijom Plana i programa za njeno sistematsko organiziranje. U tom kontekstu date su osnovne smjernice o bibliotekarstvu, te je utvrđeno da se dalji proces edukacije uposlenice muzeja vrši kroz praktični dio, tj. radom na organiziranju specijalne biblioteke Muzeja Kaknja.

U mjesecu martu 2017. godine predviđena je automatizacija (elektronizacija podataka) stručno obrađene muzejske bibliotečke građe. Shodno tome bit će uspostavljene  kartice za knjige  i kartice za njene članove.

Još jednom pozivamo sve organizacije i institucije da ukoliko posjeduju stručnu literaturu koja bi mogla koristiti za potrebe specijalne muzejske biblioteke da nas kontaktiraju na broj telefona 032/771-920 ili putem e-maila juksckakanj@ksckakanj.ba.

Više informacija o funkcionisanju stručne biblioteke Muzeja Kaknja ćemo objaviti u narednom periodu.

20170120_092259

JU KSC KAKANJ

 

 

 

Podijelite:

Posljedni članci