Vršena istraživanja na lokalitetima Hrašće i Saračevo brdo u selu Ričica: Popis stećaka na području općine Kakanj

Podijelite:

U petak 20.10.2017. godine stručni tim novog projekta JU KSC Kakanj pod nazivom “Popis stećaka na području općine” ponovo je posjetio selo Ričicu i to na dva lokaliteta, Hrašće i Saračevo brdo gdje se nalaze nekropole stećaka.

LOKALITET HRAŠĆE u selu Ričica:
Nekropola stećaka na lokalitetu Hrašće smještena je oko 2km južno od nekropole Bijeli Greb. Prema evidenciji iz 70ih godina na ovoj nekropoli nalazilo se 50 stećaka.
Stručni tim JU Kulturno-sportski centar KAKANJ, Muzej Kaknja izlaskom na ovaj teren evidentirao je sljedeće:
– trenutno nekropola Hrašće broji 24 stećka koja su vidljiva na površini većim dijelom, te 15 stećaka koji su većim dijelom utonuli u zemlju.
– većina stećaka je u obliku sanduka ali i evidentirana su tri sljemenjaka od kojih je jedan ukrašen motivom duple spirale.
– orijentisani su uglavnom u pravcu sjeverozapad – jugositok.
Nekropola Hrašće smještena je u gustu šumu ali uočena su dva stećka na čistini odnosno livadi pored. Prema kazivanjima mještana ovog zaseoka govori se da je neki mještanin uzeo jedan stećak i prenio ga u svoju avliju, jer mu se navodno svidjela njegova obrada.

Nakon nekoliko teško prospavanih noći odlučio je vratiti stećak na njegovu prvobitnu poziciju u Hrašće kako mu se ne bi ponavljali teški snovi.
Ovom prilikom zahvaljujemo se mještanima iz porodice Trako i Roje na ukazanoj pomoći i narodnim predanjima koje su podjelili sa nama.

Lokalitet SARAČEVO BRDO u selu Ričica
– Lokalitet Saračevo brdo nalazi u samom centralnom dijelu sela Ričice, tačnije u zaseoku Čelikovina. Prema evidenciji Š.Bešlagića na Saračevom brdu nalazilo se 15 stećaka. Nakon naše evidencije trentno na ovom lokalitetu nalazi se samo 4 očuvana stećka u obliku sanduka i to jedan sa postoljem. Svi su usmjereni u pravcu sjeveroistok-jugozapad.
Zahvaljujući mještaninu Nevenu Dodiku saznajemo da se na ovom mjestu topio čelik pa je i sam zaseok dobio taj naziv-ČELIKOVINA. U razgovoru sa Nevenom saznajemo da se ovo groblje u narodu naziva još i „grčko groblje“, a što je vrlo čest naziv za nekropole sa stećcima.

Nastavak projekta planiran je u četvrtak 26.10.2017. godine kada će stručni tim  posjetiti selo Haljinići gdje se očekuje nekropola sa četrnaest stećaka a u blizini te nekropole je i rimsko naselje i srednjovjekovna crkva. Taj lokalitet se naziva CRKVENJAK. U planu su još Čatići, Obre i Hrasno.

JU KSC KAKANJ

 

Podijelite:

Posljedni članci