Zaštita kulturno-historijske baštine i muzejska djelatnost u JU KSC Kakanj kroz 2017. godinu

Podijelite:

Zaštita kulturne baštine i muzejska djelatnost

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj konstantno nastoji voditi brigu o uređenju nekropole stećaka, kao i uređenju vidikovaca, ali i radi na formiranju i promociji novih na području općine Kakanj.

Ono čime se Kakanj posebno može ponositi jeste svakako otvorenje Muzeja 01.03.2015. godine, te se na taj način stekao uslov da se brojni artefakti koji su čuvani u drugim gradovima  vrate u grad, kao i uslovi za deponovanje, čuvanje i izlaganje brojnih eksponata koji svjedoče historiju Kaknja.

Prizemlje muzeja služi za povremene postavke koje će se izlagati ovisno od potrebe obilježavanja određenih značajnih datuma, te za stalnu muzejsku izložbu pod nazivom „Kakanj u odbrambeno-oslobodilačkom ratu ‘92-‘95.godine“ koja je zvanično otvorena 01.03.2016.godine. Na spratu Muzeja su smještene dvije stalne izložbe i to industrijska i etnološka, i postoji prostor za formiranje arheološke postavke koju namjeravamo formirati zvanično otvoriti u martu 2018.godine – pripreme su u toku. U sklopu Muzeja Kaknja nalazi se i Lapidarij stećaka koji je smješten na otvorenom u Parku Doma kulture kao stalna muzejska postavka stećaka pronađenih na lokalitetu Tičića kod Kaknja.

Javna ustanova  konstantno obilazi i održava nekropolu stećaka na Ivničko-zagradskoj gradini i već su uređena dva vidikovca.  U saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona, Javna ustanova je u 2017.godini završila radove na uređenju nekropole  stećaka u Nažbilju, tako da Kakanj ima dvije uređene nekropole stećaka koje će se koristiti za organizovanje časova za učenike osnovih i srednjih škola.

Historijski projekat koji je pokrenut u 2017.  godini jeste „Popis stećaka na području Općine Kakanj“ i finansira se iz vlastitih sredstava JU KSC Kakanj. Zamišljeno je da projekat traje 3 mjeseca (od oktobra do decembra) međutim na terenu su se pojavile nove neplanirane lokacije, tako da će isti biti nastavljen i u 2018. godini. Partner u ovom projektu je Općina Kakanj.

10.05. 2017.godine u sklopu Muzeja Kaknja je formirana i Stručna muzejska biblioteka koja trenutno broji 1448 bibliotečkih jedinica koje su usko specijalističko karaktera i to: arheološkog, etnološkog, etnografskog, historijskog, kulturološkog, umjetničkog, muzejskog, rudarskog, književnog, sociološkog. Građa je podijeljena na monografiju i periodiku. Veliki broj institucija u BiH koje se bave ovom vrstom djelatnosti je izvršilo donaciju našoj biblioteci što je doprinijelo većoj saradnji sa istima. Bibliotečki fundus se iz dana u dan puni i biblioteka postaje sve bogatija.

U toku 2017. godine u Muzeju Kaknja pored redovnih održane su i sljedeće aktivnosti:

 • Februar:
 • Likovna radionica „Izrada nakita“
 • Radionica „Izrada makete ulaza u jamu“
 • Izložba „Blago zemlje“

 

 • Mart:
 • Dan nezavisnosti i godišnjica osnivanja Muzeja Kaknja
 • Dan Patriotske lige – posjeta boraca Muzeju Kaknja

 

 • April:
 • Dan općine Kakanj i Dan Armije RBiH – realizovana debata na temu „Značaj kulturno-historijskih spomenika sa područja općine Kakanj“

 

 • Maj:
 • Godišnjica JU KSC Kakanj – 50 godina: realizovano otvorenje Stručne biblioteke Muzeja Kaknja
 • Godišnjica JU KSC Kakanj – 50 godina: realizovana promocija knjige „Bosansko kraljevstvo“
 • Dan planete Zemlje „Lets do it“ – obilazak nekropole i gradine Ivničko-zagradske
 • Dan planete Zemlje „Lets do it“ – konzervatorsko-restauratorska aktivnost na Lokomotivi 62-015
 • Međunarodni dan muzeja i Europska noć muzeja – realizovan kulturno-zabavni program „Lokomotiva 62-015“
 • Međunarodni dan muzeja i Europska noć muzeja – završetak radova na nekropoli u Nažbilju

 

 • Juli:
 • Srebrenica – Izložba fotografija Ahmeta Bajrića – Blicka
 • Srebrenica – Promocija fotomonografije Ahmeta Bajrića – Blicka
 • Srebrenica – Promocija knjige „Moj osmijeh moja osveta“ Dževe Avdić

 

 • August:
 • Kakanjski dani 2017. – realizovana izložba fotografija ZMBiH
 • Kakanjski dani 2017. – realizovana izložba Retro-bike
 • augusta napisana povelja Kulina bana – realizovana izložba pečata iz Zbirke pečata i matria Arhiva BiH

 

 • Septembar:
 • Bajram u Kaknju – “Ratne pećice – Priče iz opkoljenog grada”
 • Bajram u Kaknju – degustacija tradicionalnih slatkih jela i pića “Jelo iz moje pećice”
 • Bajram u Kaknju – „Bajramske igraonice“ i bojanke
 • Bajram u Kaknju – radionica „Radost bajrama“
 • Bajram u Kaknju – radionica „Ljekovite riječi i lijepe misli“

 

 • Oktobar:
 • Dječija nedjelja – posjeta više od 200 učenika Muzeju Kaknja
 • Program učlanjenja u Stručnu biblioteku MK
 • Početak projekta „Inkluzivni, tvoj i moj Muzej“
 • Projekat – Popis stećaka
 • Svjetski dan štednje – Numizmatička izložba
 • Svjetski dan štednje – Radionica za djecu

 

 • Novembar:
 • Tri školska časa – posjeta više od 500 učenika Muzeju Kaknja
 • Čas historije povodom obilježavanje godišnjice 311 l.b.
 • Izložba ratnih priznanja Kemala Čelebića, povodom obilježavanja 311 l.b.
 • Radionica izrade 3d modela stećaka
 • Strategija kulturne politike – Predavanje dr. Amre Hadžimuhamedović
 • Strategija kulturne politike – Tribina „Kraljeva zemlja…“
 • „Inkluzivni – tvoj i moj muzej“, Radionica 1.
 • novembar, Dan državnosti – Promocija knjige Adisa Tanovića
 • novembar, Dan državnosti – Izložba fotografija Adisa Tanovića
 • novembar, Dan državnosti – Posjeta djece iz Naše škole sporta i omladine iz Sarajeva Muzeju Kaknja
 • novembar, Dan državnosti – Pohod na Bobovac
 • Projekat – Popis stećaka
 • Popis eksponata

 

 • Decembar:
 • „Inkluzivni – tvoj i moj muzej“, Radionica 1.
 • decembar – Dan rudara – radionica sa Vrtićem
 • Projekat – Popis stećaka
 • Popis eksponata
 • Izložba „Abdulah ef. Ganić“

Muzej Kaknja je u toku 2017.godine posjetilo ukupno 2800 posjetilaca.

 

Podijelite:

Posljedni članci