Zbog nepovoljnih vremenskih prilika odgođena akcija “Let's do it – očistimo zemlju za 1 dan“

Podijelite:

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika odgađa se akcija „Let's do it – očistimo zemlju za 1 dan“ koja je u Kaknju trebala biti realizirana 18. i 22. aprila 2017. godine. Termin realizacije akcije se pomjera na 13. maj 2017. godine (subota).

Planirano je da se Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj i ove godine pridruži akciji „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan“, aktivnostima uređenja i čišćenja na dva lokaliteta i to Ivničko-zagradska gradina i Lokomotiva 62-015.

Planirana akcija  „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan – Kakanj“ JU KSC Kakanj trebala je da se održi  18.04. i 22.04.2017. godine, u periodu od 07,30 do 15,00 sati na lokalitetu Ivničko-zagradske gradine te uređenje Lokomotive 62-015 kao i njene ambijentalne cjeline. Međutim, zbog loših vremenskih uslova akcija je odgođena. Novi termin akcije je 13.05.2017. godine!

Na osnovu zamišljenih ciljeva izdvajamo sljedeće aktivnosti koje će biti realizovane:

„Ivničko-zagradska gradina“:

  • postavljanje zaštitne ograde na prilaznom putu prema gradini
  • postavljanje putokaza na prilaznom putu
  • rekonstrukcija narušenih stubova na zaštitnoj ogradi u unutrašnjosti lokaliteta
  • farbanje klupa i stolova namjenjenih kao odmaralište za posjetioce
  • čišćenje prilaznog puta i unutrašnjosti terena od paljenja vatre i ostataka smeća

„Lokomotiva 62-015“:

  • konzervatorsko-restauratorsski radovi na lokomotivi
  • radovi na preventivnoj konzervaciji radi stvaranja ambijentalnih uvjeta koji će doprinijeti što manjem i sporijem propadanju eksponata, ali i povećanju estetskog dojma o istom
  • postavljanje natpisne ploče koja bi pratila i označavala tehnički spomenik–lokomotivu 62-015

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci