Muzeji su temeljne ustanove kulture koje imaju opći društveni značaj. Objektiviziraju se u nastojanju da se za sadašnje i buduće generacije sačuva muzejska građa kao svjedočanstvo civilizacijskog razvoja (ekonomskog, kulturnog, obrazovnog, vjerskog i svakog drugog oblika).
Muzej Kaknja je institucija u sastavu Javne ustanove za kulturu i obrazovanje Kakanj. Osnovala ga je Općina Kakanj 1. marta 2015. godine. To je neprofitna institucija u službi društva, posvećena tumačenju i aktualiziranju prošlosti u novom kontekstu sadašnjosti, služeći se istraživanjem, sabiranjem, čuvanjem i komuniciranjem materijalnih i nematerijalnih svjedočanstava čovjekove kulturne i prirodne baštine.
Cilj Muzeja Kaknja jeste objediniti sve ono što predstavlja kulturu ove teritorije, ali i pokazati smjernicu prema prosperitetu i budućnosti. Osim valorizacije kulturne baštine, zadatak Muzeja je da uspostavi integralni i kulturni sistem koji će posjetitelja uputiti na sve originalne lokacije i sadržaje. U tom smislu Muzej vrši odgojno-obrazovnu ulogu u društvu u kojem djeluje.
Prostorni sadržaj zgrade Muzeja čine: izložbeni prostor (prizemlje i sprat), depo (podrumske prostorije) te kancelarijski prostor.
Veći dio prizemlja je namijenjen za periodične postavke. Do sada su realizovane dvije: izložba fotografija autora Murata Jašarevića pod nazivom „Kameni spavač“, koja je odrađena u koordinaciji sa Muzejom grada Zenice; te druga, aktuelna izložba nazvana „70 godina“, a koja je produkt saradnje Muzeja Kaknja sa Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine. Posljednja prikazuje događaje iz Drugog svjetskog rata.
Na prizemlju je smještena i stalna postavka vojne opreme iz perioda 1992–1995. godine. Priču o referendumu za nezavisnost Bosne i Hercegovine te period ratnih dejstava na području Općine Kakanj tokom 1992–1995. godine moguće je doživjeti na muzeološki način, kroz fotografije, novinske članke, dijelove opreme korištene u ratu, sredstva komunikacije iz tog perioda, originalne oznake kakanjskih jedinica, uniforme i mnoštvo drugih eksponata.
Na spratu se nalaze dvije stalne postavke: industrijska i etnološka. Industrijska postavka sastoji se od odjeljenja: rudarstvo, energetika, proizvodnja cementa te kino/bioskop. Seosko stanovanje, nošnja, tkalačka radinost te kazandžijski i grnčarski zanat integralni su dijelovi etnološke postavke.
Uz navedeno, posjetioci Muzeja Kaknja mogu vidjeti i koloritne fotografije nacionalnih spomenika sa područja Općine Kakanj, popraćene kratkim legendama.
U budućnosti se planira oformiti i stalna arheološka i historijska postavka. U tom smislu bitno je napomenuti da Muzej već posjeduje određene artefakte iz navedenih dviju zbirki, od kojih je nesumnjivo najvredniji pečatni prsten iz Srednjeg vijeka, pronađen na lokalitetu Donja Zgošća, a kojeg posjetioci već mogu vidjeti u izložbenim prostorijama Muzeja.