“Veseli vozić”: Ćihu ćihu ponovo se čulo kroz Kakanj

Povodom 21.decembra-Dana rudara, Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj u čijem sastavu djeluje i Muzej Kaknja organizovala je nekoliko sadržaja za kakanjske mališane. U žiži pažnje kakanjskih mališana bio je muzejski eksponat- lokomotiva “62-015”, popularni kakanjski “ćiro” koji se nalazi u dvorištu Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković”, a koji je decenijama puhtao prugom života kroz gradsku jezgru Kaknja sve dok jednog dana 1998.godine nije otpuhtao u historiju Kaknja, a nakon toga njegovu prugu je zamijenilo šetalište.

U četvrtak 21.decembra, sa početkom od 10:30 sati, kakanjski mališani su u Muzeju Kaknja na likovnoj radionici pod nazivom “Nacrtaj svog ćiru” crtali i bojili, a najljepši crtež je i nagrađen.

Nakon toga na mjestu gdje gordo i ponosno danas stoji kakanjski “ćiro” upriličen je muzički performans „Ćihu Ćihu“, nakon čega je upriličena šetnja mališana gradskim šetalištem tj.putanjom kojom je nekad “ćiro” puhtao i škripao vagonima.

Učešće u navedenim aktivnostima su potvrdili mališani iz vrtića “Pčelica” Kakanj i učenici prvog razreda OŠ “Hamdija Kreševljaković”.

JU KSC KAKANJ

NAJAVA: Izložba i promocija knjige “Abdulah ef. Ganić, život i djelo” – Četvrtak 28.decembar

Najava izložbe i promocije knjige “Abdulah ef. Ganić, život i djelo”: Sjećanje na dobrog čovjeka, dugogodišnjeg imama džemata Obre koji se sa posebnim poštovanje i emocijama pamti i spominje među stanovnicima Kaknja, posebno onima koji žive u Obrima, Hrasnu, Vehabima, Čalucima, Usijelu i Ričici

U četvrtak 28.decembra 2017.godine u Muzeju Kaknja sa početkom u 17:00 sati bit će upriličena izložba “Abdulah ef. Ganić, život i djelo” i promocija istoimene knjige autora  dr. Ferida ef. Dautovića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Promocija će biti održana u JU Gradska biblioteka Kakanj sa početkom u 18:30 sati.

Pozivamo građane Kaknja da prisustvuju otvaranju izložbe i da prisustvuju promociji knjige.

Donosimo nekoliko biografskih podataka o Abdulah ef.Ganiću iz pomenute knjige.

Među stanovnicima Kaknja, posebno onima koji žive u Obrima, Hrasnu, Vehabima, Čalucima, Usijelu i Ričici, ova knjiga budi posebnu pažnju i emociju. Naime, Abdulah ef. Ganić je obavljao dužnost muallima u Ričici u periodu 1941-1945.godina, a potom u džematu Obre u periodu 1945-1977.godina, sa prekidom tokom 1949. i 1950.godine kada je, bez ikakve presude, zatvoren i optužen kao član organizacije “Mladi muslimani”.

Tokom boravka u zatvoru bio je izložen strašnim torturama. Nakon puštanja iz zatvora pokušao se vratiti u svoj džemat Obre gdje su ga džematlije s radošću čekale. Međutim, nije mu dozvoljeno da se vrati imamskim obavezama u Obrima. Nakon toga, uz pomoć prijatelja, 7.aprila 1950.godine se zaposlio u Upravi Rudnika Kakanj. Za to vrijeme džamija u Obrima je pretvorena u silos za kukuruze, a provokatori koji su se radovali poteškoćama i problemima drugih ljudi su predlagali da se njegova supruga Fatima-hanuma sa djecom istjera iz imamske kuće. Tim provokatorima su se usprotivili časni predstavnici džemata i nisu dozvolili da se tako neljudski odnose prema svom efendiji i njegovoj porodici.

Posao u Rudniku nije bio težak, ali to nije odgovaralo Abdulah efendiji. Amanet njegovih muderrisa, amanet misije muallima ga je proganjao i nije mu dao mira u rudničkim toplim kancelarijama. Uputio je pismeni zahtjev da mu se omogući povratak u džemat Obre i dobio je odobrenje. Bila je to velika radost u njegovom životu. Navodni razlog da ga se ponovi primi za imama u isti džemat je činjenica da mu u istražnom zatvoru nisu našli vezu sa pokretom Mladi muslimani.

Abdulah ef.Ganić (1916-1991)

U džematu Obre je radio sve do 1977.godine, dakle pune 33 godine, kada je penzionisan. Najveći dio svog radnog vijeka i najplodniji dio svog imamskog djelovanja je proveo u ovom džematu.

U vrijeme dok je bio imam u Obrima inicirao je izgradnju nove džamije na mjestu već dotrajale stare džamije. Novoizgrađena džamija u Obrima je otvorena 31.augusta 1975.godine.

Za njegov boravak u Obrima se veže i jedan tragičan slučaj. naime, voz je zgazio njegovu dvogodišnju kćerkicu Kadiru. Kuća u kojoj su stanovali bila je tik uz prugu. Desilo se to u trenutku dok je bio u džamiji. Kada je krenuo u džamiju, igrao se sa njom i dao joj jednu kocku šećera. Tu kocku koju joj je dao prije odlaska u džamiju našli su stisnutu u njenoj ručici. U najtežim trenucima njegovog života, kada je bio shrvan od bola za svojom kćerkicom Kadirom, čim joj je klanjao dženazu, UDBA ga je odmah uhapsila i odvela u zatvor, bez ikakvog objašnjenja, a supruga Fatima je ostala sama u toj žalosti sa drugom djecom sa dubokim boli i brigom.

Nakon penzionisanja obavljao je dužnost imama u Livnu sve do 1984.godine kada se vraća u svoje rodne Poriječane (općina Visoko). Po povratku u svoj rodni kraj i dalje obilazi džemate i drži sersove prilikom mevluda i drugih svečanosti. Na hadž je otišao 1986.godine.

Abdulah ef.Ganić je umro 18.septembra 1991.godine, pred samu agresiju na BiH, u bolnici Podhrastovi u Sarajevu. Ukopan je 19.septembra 1991.godine u Porječanima, na mjesnom greblju Piskavice (u ovom greblju je ukopan i čuveni bosanskohercegovački historičar Hazim Šabanović i heroj Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina Teufik Tufo Buza).

Dženazi je prisustvovao veliki broj muslimana, njegovih prijatelja, učenika, poštovaoca iz visočke regije i drugih krajeva BiH kao što su: Kakanj, Zenica, Travnik, Sarajevo, Livno…

Organizatori: JU KSC KAKANJ i JU GRADSKA BIBLIOTEKA KAKANJ

JU KSC KAKANJ

Kakanjci imaju privilegiju da baštine kulturno-historijsko naslijeđe Bosne od najstarijih vremena do danas – U Muzeju Kaknja održana javna tribina

Večeras je u Muzeju Kaknja održana javna tribina “Kraljeva zemlja proglašenje Bosne Kraljevstvom” u okviru Strategije kulturne politike ZE-DO kantona. Svojim prisustvom ali i učešćem na javnoj tribini večeras su nas počastile eminentne ličnosti iz našeg grada, svi zainteresovani kao i učenici iz Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković” i STŠ “Kemal Kapetanović”.

Na ovoj veoma zanimljivoj javnoj tribini gosti predavači bili su prof.dr. Emir Filipović, dr. Enes Dedić i Edin Bujak MA.

Enes Dedić u svom izlaganju je naveo:
“Gledano kroz prizmu historijskog naslijeđa i aktuelnog razdražljivog stanja duhova krunisanje prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića i danas nudi više nedoumica nego što nudi odgovora. Izvornu podlogu o uzdizanju Bosne u rang kraljevstva možemo uporediti sa putokazima od mrva kruha koje su na brojnim mjestima pojele ptice stvarajući na taj način niz zagonetki. I danas u naučnom diskursu postoje oprečni stavovi o najvažnijim elementima u vezi sa Tvrtkovim krunisanjem od kojih se izdvajaju pitanja vremena i mjesta krunisanja, identitet osobe odnosno institucije koja je stala iza obreda krunisanja, te pitanje koja je to kruna poslužila za ovaj čin. Odgovori na pobrojana pitanja kroje širu sliku karaktera kraljevstva na čijem se čelu od 1377. nalazio Tvrtko I Kotromanić a koje je trajalo do 1463. godine. Ponovna analiza izvorne građe i kontekstualizacija dosadašnjih naučnih saznanja omogućuju da se o jednom od najznačajnijih događaja u bosanskohercegovačkoj historiji progovori jezikom oslobođenim ideoloških naslaga”.

Emir O. Filipović istaknuo je sljedeće:
“Srednjovjekovni bosanski vladari tokom stoljeća opstojnosti bosanske države stolovali su u više utvrđenih gradova u kojima su se nalazili njihovi dvorovi sa svim potrebnim elementima za upravljanje onovremenom državom. Najveći broj stolnih mjesta bosanskih vladara nalazio se na prostoru Kraljeve zemlje. Prvobitno su se dvorovi bosanskih vladara nalazili u Visokom, na Bobovcu i Kraljevoj Sutjesci. Promjenom političke situacije u XV stoljeću bosanski kraljevi su upravljali zemljom iz Jajca”.

Nakon izlaganja gostiju predavača uslijedila je diskusija o navedenim temama.

Ovom prilikom zahvaljujemo se svima koji su nas danas posjetili u muzeju i onima koji su učestvovali u diskusiji.

JU KSC KAKANJ

Gosti predavači na javnoj tribini su doc. dr. Emir O. Filipović, dr. Enes Dedić i Edin Bujak, MA.

Obavještavamo građane da će se u utorak 28.11.2017. godine u Muzeju Kaknja, sa početkom u 18:00 sati održati javna tribina pod nazivom „Kraljeva zemlja i proglašenje Bosne kraljevstvom”, gosti predavači su doc. dr. Emir O. Filipović, dr. Enes Dedić i Edin Bujak, MA.

U nastavku pročitajte biografije navedenih predavača:

Doc. dr. Emir O. Filipović – Rođen 30. aprila 1984. godine u Ključu. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom gradu. Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta diplomirao je 2006. godine. Decembra 2009. godine odbranio je magistarski rad na temu “Viteštvo u srednjovjekovnoj Bosni”. Uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Bosansko kraljevstvo i Osmansko carstvo od 1386. do 1463. godine” i time stekao titulu doktora historijskih nauka 15. decembra 2014. godine. Trenutno na matičnom Odsjeku radi kao docent gdje drži nastavu iz predmeta Bosna u ranom srednjem vijeku, Bosna u razvijenom srednjem vijeku i Pomoćne historijske discipline. Područje interesovanja je historija Bosne u razvijenom srednjem vijeku, s posebnim osvrtom na heraldiku i dvorsku kulturu.

Dr. Enes Dedić – Rođen je 11. decembra 1988. godine u Postojni (Republika Slovenija). Osnovnu školu pohađao je u Ilirskoj Bistrici i Sanskom Mostu u kojem je izavršava 2003. godine. U periodu između 2003. i 2007. godine pohađao je Opću Gimnaziju u Sanskom Mostu, nakon čega upisuje studij na Odsjeku za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Zvanje bakalaureata historije stječe 2011. odbranivši dodiplomski rad na temu Karavanska trgovina na Balkanu u srednjem vijeku. Iste godine na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu upisuje i II ciklus studija na studijskoj grupi Srednji vijek koji završava 2013. godine odbranom Master rada Konavoski rat. Septembra 2013. godine upisuje doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu kojeg završava u januaru 2017. godine odbranom doktorske disertacije pod naslovom “Bosansko kraljevstvo i Srpska despotovina (1402-1459. godine)”. Od decembra 2014. do decembra 2015. godine bio je zaposlen na poziciji pripravnika u Institutu za istoriju u Sarajevu. U istoj instituciji zaposlen je ponovo od septembra 2016. godine. U naučnoj periodici objavljivao je naučne radove, te kraće prikaze i osvrte na najnovija izdanja iz struke. Učestvovao je na više naučnih skupova i promocija novih naučnih izdanja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, te je bio član istraživačkog tima u Državnom arhivu u Dubrovniku 2014.godine.

MA, Edin Bujak – Profesor na Katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Oblast njegovog rada je srednjovjekovna arheologija, te posebno stećci. Autor je više radova iz oblasti arheologije. Do sada se istakao radovima o stećcima kod Zenice i Jajca te Epigrafski spomenik iz Donje Šibenice kod Jajca, Novi slučajni rimski nalazi sa Carevog polja kod Jajca, Historijat Gradišća od prahistorije do kraja srednjeg vijeka, i brojnim drugim. Vođa je i učesnik brojnih arheoloških iskopavanja širom BiH. Obavio popis stećaka na području više gradova kao što su Zenica, Jajce, Hadžići, Ključ itd. U pripremi je njegova knjiga: Stećkopedija – kameno blago stare Bosanske države.

Navedena tri izlagača će govoriti o temama:
1. Stolna mjesta bosanskih vladara – doc. dr. Emir O. Filipović
(Filozofski fakultet u Sarajevu)
2. Krunisanje kralja Tvrtka 1377. godine – dr. Enes Dedić (Institut za
historiju)
3. Stećci Kraljeve zemlje – Edin Bujak, MA (Filozofski fakultet u Sarajevu)

U sklopu programa polaznici Dramskog studija JU KSC Kakanj će izvesti glumacko-scenski performans na temu Kraljeva zemlja.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se u velikom broju pridruže u Muzeju Kaknja kako bi saznali što više informacija o historiji Bosne i Hercegovine.

Tribina će biti održana na spratu u Muzeju Kaknja sa početkom u 18:00 sati-Pozivamo i medije da nam se pridruže.

 

 JU KSC KAKANJ

Obilazak lokaliteta Grebci i Poljani – Projekat “Popis stećaka na području općine Kakanj”

Stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” nastavlja sa svojim aktivnostima te obilaskom lokaliteta na kojima su evidentirane nekropole. Ovaj put tim je išao u obilazak lokaliteta Grebci i mjesta Poljani blizu izvorišta Bukovica.

Na lokalitetu Grebci u zaseoku Vodarići evidentirana je grupa od 17 stećaka. Stećci su klesani od konglomerata a veći broj od krečnjaka. Vrlo fine su obrade isklesani u obliku sljemenjaka sa postoljem a vrlo mali broj je u obliku ploče. Spomenici su uglavnom orijentisani u smijeru sjeverozapad-jugoistok. Raspoređeni su na periferiji savremenog katoličkog groblja i kapele. Jedan od stećaka je ukrašen arhitektonskim motivom-polukružnim lukovima. Motivi lukova raspoređeni su na sve četiri strane stećak i to po dva na bočnim stranama i po jedan na čeonoj strani. Prema ranijoj evidenciji na ovom loaklitetu zabilježno je 14 stećaka.
Prema kazivanju mještanke Kadire Mehak postoje narodna vjerovanja vezana za ovaj lokalitet koja se tiču pomijeranja stećaka. Više puta mještani Poljana pokušali su pomjeriti ove stećke jer su im kao smetali prilikom gradnje puteva, postavljanja ograd oko groblja i sl ali svaki put ovo selo zadesi veliko nevrijeme: grmljavine i jaki vjetrovi.

U mjestu Poljani, tačnije u Riječnjacima-blizu izviorišta Bukovica nalazi se jedan stećak u obliku sanduka. Stećak je zarastao i oštećen korijenjem. Pozicioniran je u šumovitom brežuljku. Nema ukrasa niti natpisa na sebi.

JU KSC KAKANJ

Javna tribina “Kraljeva zemlja i proglašenje Bosne kraljevstvom” – Program kulturne politike ZE-DO kantona

Javna tribina  “Kraljeva zemlja i proglašenje Bosne kraljevstvom” koja će se održati u Muzeju Kaknja u utorak 28.11.2017. godine spada program strategije kulturne politike ZE-DO kantona, a isti finansira Općina Kakanj. U okviru strategije kulturne politike ZE-DO kantona svake godine se za očuvanje kulturne baštine, za ustanove kulture i umjetnost iz buđeta Općine Kakanj izdvaja jedan dio sredstava za unapređenje rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama.

Gosti predavači na javnoj tribini su doc. dr. Emir O. Filipović, dr. Enes Dedić i Edin Bujak, MA.

Navedena tri izlagača će govoriti o temama:
1. Stolna mjesta bosanskih vladara – doc. dr. Emir O. Filipović
(Filozofski fakultet u Sarajevu)
2. Krunisanje kralja Tvrtka 1377. godine – dr. Enes Dedić (Institut za
historiju)
3. Stećci Kraljeve zemlje – Edin Bujak, MA (Filozofski fakultet u Sarajevu)

U sklopu programa polaznici Dramskog studija JU KSC Kakanj će izvesti glumacko-scenski performans na temu Kraljeva zemlja.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se u velikom broju pridruže u Muzeju Kaknja kako bi saznali što više informacija o historiji Bosne i Hercegovine.

Tribina će biti održana na spratu u Muzeju Kaknja sa početkom u 18:00 sati-Pozivamo i medije da nam se pridruže.

JU KSC KAKANJ

Javna tribina u Muzeju Kaknja: „Kraljeva zemlja i proglašenje Bosne kraljevstvom”, gosti predavači su doc. dr. Emir O. Filipović, dr. Enes Dedić i Edin Bujak, MA.

26. oktobra 1377, godine krunisan je Ban Tvrtko I iz dinastije Kotromanića, i time postao kralj Bosne, čime je uspostavljena nezavisna Kraljevina Bosna.

Tvrtko se krunisao kraljem Bosne u mjestu Mile kod Visokog (današnji Arnautovići), koje je ostalo krunidbeno mjesto i svih kasnijih bosanskih kraljeva. Ban Tvrtko je postao kralj Tvrtko I Kotromanić u 39. godini života, a Banovina Bosna postala Kraljevina Bosna tako da o njemu sa pravom možemo govoriti kao posljednjem bosanskom banu i prvom bosanskom kralju!

Za vrijeme Tvrtkove vladavine ostvarena je politička stabilnost, te značajan kulturni i duhovni napredak, što je Kraljevinu Bosnu učinilo najsnažnijom zemljom u regionu, a Tvrtka I Kotromanića najvećim vladarom u historiji srednjovjekovne Bosne. U njegovo doba se ubrzano razvijaju bosanski gradovi, trgovina i rudarstvo, te se kuje prvi zlatni novac na ovim prostorima. Na tom novcu se prvi put javlja i heraldički simbol ljiljana koji će postati znakom bosanskih kraljeva.

Nešto više na ovu veoma zanimljivu temu možete poslušati na javnoj tribini u utorak 28.11.2017. godine u Muzeju Kaknja, sa početkom u 18:00 sati.

Naziv tribine je „Kraljeva zemlja i proglašenje Bosne kraljevstvom”, gosti predavači su doc. dr. Emir O. Filipović, dr. Enes Dedić i Edin Bujak, MA.

Navedena tri izlagača će govoriti o temama:
1. Stolna mjesta bosanskih vladara – doc. dr. Emir O. Filipović
(Filozofski fakultet u Sarajevu)
2. Krunisanje kralja Tvrtka 1377. godine – dr. Enes Dedić (Institut za
historiju)
3. Stećci Kraljeve zemlje – Edin Bujak, MA (Filozofski fakultet u Sarajevu)

U sklopu programa polaznici Dramskog studija JU KSC Kakanj će izvesti glumacko-scenski performans na temu Kraljeva zemlja.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se u velikom broju pridruže u Muzeju Kaknja kako bi saznali što više informacija o historiji Bosne i Hercegovine.

Tribina će biti održana na spratu u Muzeju Kaknja.

Pozivamo i medije da nam se pridruže.

JU KSC KAKANJ

Adis Tanović predstavlja Bosnu i Hercegovinu na najljepši način

Fotomonografija Bosne i Hercegovine” autora Adisa Tanovića prezentirana je večeras u Muzeju Kaknja. U ulozi domaćina prisutnima se obratio dir. Aldin Šljivo koji je izrazio zadovoljstvo zbog izložbe i promocije knjige Fotomonografija BiH autora Adisa Tanovića.  U svom govoru spomenuo je i saradnju sa Gradskom bibliotekom Kakanj s kojom je JU KSC Kakanj i organizovala ovu promociju a povodom Dana državnosti BiH.

Fotomonografija, po mišljenju Adisa Tanovića na najbolji način predstavlja sve bh. potencijale. Osim fotografija u knjizi se nalaze i tekstovi o graditeljskom naslijeđu, kulturi, tradiciji i prirodnim bogatstvima kao što su: rijeke, jezera, planine i vodopadi.
“Dane i noći sam provodio čekajući prave trenutke kako bi u najljepšem svjetlu predstavio BiH. Ponosam sam na ova izdanja. Siguran sam da ljudi koji dođu do ove knjige mogu da vide BiH u najljepšem svjetlu”, naveo je.

Promotor Midhat Kasap je istakao da je izuzetan značaj projekata koje radi Tanović.

Rekao je da su kroz kratke tekstove na najbolji način opisani svi značajniji dijelovi BiH.

“Tanović uspijeva da nas provede kroz BiH, ali i druge zemlje. Kratko i jasno je objasnio ono čime se ponosimo, u tome i jeste značaj”, naveo je Kasap.

Promotori su večeras bili i supruga Adisa Tanovića, arhitektica Aida Tanović i Emir Kasap magistar historije.

JU KSC KAKANJ

Povodom Dana državnosti BiH Muzej Kaknja danas posjetili mladi iz Sarajeva i članice Naše škole sporta – Upriličen i obilazak Kuglane

Povodom Dana državnosti BiH, Muzej Kaknja danas su posjetili mladi iz Sarajeva u organizaciji Medžlisa IZ. Svi prisutni imali su priliku da pogledaju tri stalne postavke kao i sve značajne eksponate u muzeju.

Također, danas smo ugostili članice Naše škole sporta koje su posjetile Muzej Kaknja i Kuglanu, a povodom Dana državnosti BiH. Ukupno 60 članica Naše škole sporta imalo je priliku da se bolje upozna sa historijom Bosne i Hercegovine kroz postavke i eksponate u muzeju, te da se zabavi u Kuglani.

U nastavku pogledajte dio atmosfere sa današnje posjete: