Zbog nepovoljnih vremenskih prilika odgođena akcija “Let's do it – očistimo zemlju za 1 dan“

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika odgađa se akcija „Let's do it – očistimo zemlju za 1 dan“ koja je u Kaknju trebala biti realizirana 18. i 22. aprila 2017. godine. Termin realizacije akcije se pomjera na 13. maj 2017. godine (subota).

Planirano je da se Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj i ove godine pridruži akciji „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan“, aktivnostima uređenja i čišćenja na dva lokaliteta i to Ivničko-zagradska gradina i Lokomotiva 62-015.

Planirana akcija  „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan – Kakanj“ JU KSC Kakanj trebala je da se održi  18.04. i 22.04.2017. godine, u periodu od 07,30 do 15,00 sati na lokalitetu Ivničko-zagradske gradine te uređenje Lokomotive 62-015 kao i njene ambijentalne cjeline. Međutim, zbog loših vremenskih uslova akcija je odgođena. Novi termin akcije je 13.05.2017. godine!

Na osnovu zamišljenih ciljeva izdvajamo sljedeće aktivnosti koje će biti realizovane:

„Ivničko-zagradska gradina“:

 • postavljanje zaštitne ograde na prilaznom putu prema gradini
 • postavljanje putokaza na prilaznom putu
 • rekonstrukcija narušenih stubova na zaštitnoj ogradi u unutrašnjosti lokaliteta
 • farbanje klupa i stolova namjenjenih kao odmaralište za posjetioce
 • čišćenje prilaznog puta i unutrašnjosti terena od paljenja vatre i ostataka smeća

„Lokomotiva 62-015“:

 • konzervatorsko-restauratorsski radovi na lokomotivi
 • radovi na preventivnoj konzervaciji radi stvaranja ambijentalnih uvjeta koji će doprinijeti što manjem i sporijem propadanju eksponata, ali i povećanju estetskog dojma o istom
 • postavljanje natpisne ploče koja bi pratila i označavala tehnički spomenik–lokomotivu 62-015

JU KSC KAKANJ

Let's Do it! – „Očistimo zemlju za jedan dan“ – Ivničko-zagradska gradina, Lokomotiva 62-015

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj i ove godine će se pridružiti akciji „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan“, aktivnostima na dva lokaliteta i to Ivničko-zagradska gradina i Lokomotiva 62-015.

„Let's do it“ je velika akcija koja je dio internacionalnog plana čiji je osnovni cilj da omogući volonterima da zajedno sa nadležnim za održavanje komunalne higijene, u skladu sa uspostavljenim komunalnim redom, učestvuju i svojim radom doprinesu poboljšanju životnog ambijenta.

Ove godine planirana akcija  „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan – Kakanj“ JU KSC Kakanj će realizirati 18.04. i 22.04.2017. godine, u periodu od 07,30 do 15,00 sati na lokalitetu Ivničko-zagradske gradine te uređenje Lokomotive 62-015 kao i njene ambijentalne cjeline.

Na osnovu zamišljenih ciljeva izdvajamo sljedeće aktivnosti:

„Ivničko-zagradska gradina“:

 • postavljanje zaštitne ograde na prilaznom putu prema gradini
 • postavljanje putokaza na prilaznom putu
 • rekonstrukcija narušenih stubova na zaštitnoj ogradi u unutrašnjosti lokaliteta
 • farbanje klupa i stolova namjenjenih kao odmaralište za posjetioce
 • čišćenje prilaznog puta i unutrašnjosti terena od paljenja vatre i ostataka smeća

„Lokomotiva 62-015“:

 • konzervatorsko-restauratorsski radovi na lokomotivi
 • radovi na preventivnoj konzervaciji radi stvaranja ambijentalnih uvjeta koji će doprinijeti što manjem i sporijem propadanju eksponata, ali i povećanju estetskog dojma o istom
 • postavljanje natpisne ploče koja bi pratila i označavala tehnički spomenik–lokomotivu 62-015

 

JU KSC KAKANJ

Najava debate u Muzeju Kaknja: Amina Kovač govori o značaju kulturno-historijskih spomenika Općine Kakanj

VIDEO: Muzejski pedagog Amina Kovač govori o značaju kulturno-historijskih spomenika Općine Kakanj

JU Kulturno-sportski centar Kakanj odjeljenje – Muzej Kaknja povodom obilježavanja 15. aprila Dana općine Kakanj organizuje debatu koja će se održati u četvrtak 13.04.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati.

Učešće na debati će uzeti učenici iz Srednje mješovite škole Kakanj a tema debate će biti “Značaj kulturno-historijskih spomenika općine Kakanj”.

Obzirom da je Kakanj bogat kulturno-historijskim naslijeđima s kojim se možemo ponositi, organizovanje debate na temu “Značaj kulturno-historijskih spomenika” je odličan način da se učenici približe ovoj temi, kako bi na pravi način zaštitili od zaborava i skrenuli pažnju na zaštićene spomenike u Kaknju.

Debata ima za cilj da se učenicima pruže osnovne informacije o kulturno-historijskim spomenicima te da se nauče štiti i njegovati kulturnu baštinu od značaja za lokalnu zajednicu, ali i za cjelokupnu državu Bosnu i Hercegovinu, pa i širi balkanski prostor.

JU KSC KAKANJ

Počeli radovi na nekropoli stećaka u selu Nažbilj kod Kaknja

U okviru svoje registrovane djelatnosti „Zaštite kulturno-historijskih spomenika“ Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj je u ponedjeljak 03.04.2017. godine započela sa uređivanjem nekropole stećaka u selu Nažbilj na lokalitetu zvanom Jasikovac.

Do sada je postavljena jedna natkrivena tenda sa stolom i klupama, dvije parkovske klupe, okopan je i očišćen dio stećaka, te popravljen potporni zid. Dana 30.03.2017. uposlenici JU KSC Kakanj posjetili su nekropolu stećaka u selu Nažbilj kako bi utvrdili trenutno stanje te napravili planove za dalje uređenje ove lokacije.

Planovi koje Javna ustanova KSC Kakanj planira realizovati do sredine mjeseca maja su farbanje  stubova zaštitne ograde, farbanje klupa i stolova,  te čišćenje kompletnog terena.

Ovo je jedan od primjera brige i zaštite koju JU KSC Kakanj ulaže u očuvanju kulturnih spomenika.

JU KSC KAKANJ

U Muzeju Kaknja debata “Značaj kulturno-historijskih spomenika općine Kakanj“

JU Kulturno-sportski centar Kakanj odjeljenje – Muzej Kaknja povodom obilježavanja 15. aprila Dana općine Kakanj organizuje debatu koja će se održati u četvrtak 13.04.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati.

Učešće na debati će uzeti učenici iz Srednje mješovite škole Kakanj a tema debate će biti “Značaj kulturno-historijskih spomenika općine Kakanj”.

Obzirom da je Kakanj bogat kulturno-historijskim naslijeđima s kojim se možemo ponositi, organizovanje debate na temu “Značaj kulturno-historijskih spomenika” je odličan način da se učenici približe ovoj temi, kako bi na pravi način zaštitili od zaborava i skrenuli pažnju na zaštićene spomenike u Kaknju.

Debata ima za cilj da se učenicima pruže osnovne informacije o kulturno-historijskim spomenicima te da se nauče štiti i njegovati kulturnu baštinu od značaja za lokalnu zajednicu, ali i za cjelokupnu državu Bosnu i Hercegovinu, pa i širi balkanski prostor.

JU KSC KAKANJ

Detalji projekta “Bosansko kraljevstvo” – Uskoro promocija u Muzeju Kaknja

Po izlasku enciklopedijskog izdanja “Bosansko kraljevstvo – Historija srednjovjekovne bosanske države” koje se očekuje uskoro, Mladinska knjiga Sarajevo će pripremiti posebnu i ograničenu ponudu koju će pored knjige sačinjavati i vrijedan poklon – repliku pečatnog prstena bosanske vladarske dinastije Kotromanića.

17342629_1891349021146498_2225661981186821496_n

Prema informacijama dostupnim na Facebook stranici Bosansko kraljevstvo – Luksuzno izdanje prsten može ići samo uz knjigu kao poklon za one koji uplate jednokratno. Cijena je 240 KM. Sudeći prema komentarima na pomenutoj Facebook stranici postoji veliko interesovanje i za knjigu i za repliku prstena. Više informacija donosimo u nastavku:

“Knjiga je ručni rad izrađena u Italiji. Produkciju smo povjerili firmi koja je ušla u Guinissovu knjigu rekorda po najvećem Kur'anu na svijetu. Amblem od mljevenog stakla je djelo majstora koji je ušao u najuži izbor za izradu medalja za OI u Brazilu, Rio de Janeiro. Za izradu unutrašnjih stranica koje su ručno šivane te ručno koričene, koristio se najkvalitetniji voluminozni papir 130 gr. garda pat. Za uljepšavanje i dekor unutrašnjosti izrađeno je 77 klišeja koji su nanosili folije u boji plemenitih metala. Preko folija je, radi dodatne estetike nanošen lak. Korice knjige su izrađene od bijele teleće kože sa dekoracijama u suhom žigu i zlatnom folijom. Sve se nalazi u samostojećoj drvenoj vitrini sa kožnim dizajniranim segmentima.
Uz knjigu obavezno idu rukavice u ukrasnoj vrečici, povelja o vlasništvu i povelja o darivanju. Sarajevski kaligraf ispisuje jedinstvenu oznaku primjerka, ime ili imena kupaca koje je pozicionirano u univerzalnoj poruci koja je djelo prof. N. Tanovica. S obzirom na mali broj primjeraka namjena knjige je da se prenosi sa koljena na koljeno kroz generacije i da bude dio porodičnog naslijeđa.
Sadržaj knjige najkraće se moze opisati kao najsveobuhvatnija monografija srednjovjekovne Bosne napisana do sada. Autor je Emir O. Filipović, čiji je doktorat upravo odbranjen iz ove oblasti. Isti autorski tekst knjige ce biti dostupan u enciklopedijskom izdanju koje najavljujemo.
Skupocjeno izdanje je, za one koji su u mogućnosti i koji žele naravno, dostižno pogotovo ukoliko se otplaćuje na rate po 75 KM.”

JU KSC Kakanj nastavlja aktivnosti uređivanja nekropola stećaka

Muzej Kaknja koji djeluje pri Javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar  Kakanj nastavlja aktivnosti uređivanja nekropole stećaka u selu Nažbilj, na lokalitetu zvanom Jasikovac.

Do sada je postavljena jedna natkrivena tenda sa stolom i klupama, dvije parkovske klupe, okopan je i očišćen dio stećaka, te popravljen potporni zid. Ostvarena je izuzetno dobra saradnja sa lokalnim stanovništvom ovog područja koje se pokazalo kao odgovoran i savjestan čuvar onoga što je urađeno i postavljeno nakon prve faze uređenje nekropole.

Ovo je druga nekropola na području općine Kakanj koju uređuje Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj. Već ranije to je učinjeno na lokalitetu Ivničko-zagradske gradine gdje su uređeni nekropola stećaka i dva vidikovca, izvršeno čišćenje prostora oko stećaka, uređena pješačka staza i prilazi, postavljene dvije platforme sa tendama, ograđen lokalitet žičanom ogradom i postavljene klupe za odmor. Obaveza Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj je da dva puta godišnje posjeti i utvrdi trenutno stanje na pomenutim lokalitetima.

Dana 30.03.2017. uposlenici JU KSC Kakanj posjetili su nekropolu stećaka u selu Nažbilj kako bi utvrdili trenutno stanje te napravili planove za dalje uređenje ove lokacije.

Dana 31.03.2017. godine uposlenici JU KSC Kakanj prema službenoj dužnosti posjetili su lokalitet Ivničko-zagradske gradine u svrhu proljetnog obilaska i utvrđivanja trenutnog stanja na pomenutom lokalitetu.

Naime, po dolasku na skretanje za Ivničko-zagradsku gradinu uočeno je da je prva info-tabla u stabilnom stanju  i bez oštećenja, putokaz u Skenderovićima koji je postavljen 2016. godine, sačuvan je i bez oštećenja.

Dolaskom na gradinu-vidikovac br 1. može se konstatovati slijedeće: putokaz postoji, prilazni put prema vidikovcu je raščišćen, zaštitna ograda je u stabilnom stanju, nije devastirana, piknik klupe za odmor i rekreaciju su bez oštećenja.

Dolaskom na gradinu-vidikovac br 2. može se konstatovati sljedeće: prilazni put lokalitetu je očišćen, zaštitna ograda koja je postavljena prošle godine u jednoj dijelu uništena i otuđena, polomljeni stubovi na zaštitnoj ogradi koja se nalazi u unutrašnjosti terena, sto i i klupa u šadrvanu su oštećeni utiskivanjem natpisa na iste.

Planovi koje Javna ustanova KSC Kakanj planira realizovati od ponedjeljka 03.04.2017. godine su farbanje stubova zaštitne ograde, farbanje klupa i stolova, pokupiti ostatke smeća u nutrašnjosti lokaliteta te čišćenje kompletnog terena.

 

JU KSC KAKANJ

 

 

 

 

 

Muzej Kaknja od danas bogatiji za vrlo vrijedan areheološki artefakt

Krajem februara tekuće godine, Muzej Kaknja se obratio Zavodu za zaštitu spomenika BiH sa molbom za izdavanje saglasnosti za prenos antičkog spomenika s lokaliteta Vrtlište, općina Kakanj u prostorije JU KSC Kakanj-Muzej Kaknja. Spomenika koji se nalazio na lokalitetu Vrtlišta (Kakanj) pronađen je još prije posljednjeg rata (1992-1995) u prostoru otvorenog površinskog kopa rudnika mrkog uglja, a sve do nedavno je bio potpuno nepoznat stručnoj javnosti.  Nakon dobijanja dozvole, dana 16.3.2017. (četvrtak) uposlenici JU KSC Kakanj, su izvršili izmještanje istog u prostorije Muzeja.

gsadfgsdfg

Naime, na pomenutom lokalitetu bio je smješten antički spomenik za kojeg se, prema vidljivim indikatorima spomenika te konsultaciji naučne literature, može ustanoviti da pripada II-III stoljeću nove ere. Spomenik je arheološko-epigrafske građe u obliku kamenog žrtvenika (are), mjesta na koje se prinosi žrtva božanstvu. Posvećen je Jupiteru, glavnom rimskom božanstvu. Shvata se kao znak božanske prisutnosti, kao mjesta gdje se očituju bogovi, kao božansko prijestolje gdje bog Jupiter prima žrtvene darove.

Prema riječima upravnika Površinskog kopa Vrtlište, Selvera Hrustića, žrtvenik je pronađen u periodu ratnih godina 1992–1995. prilikom otpočinjanja radova na novom radilištu PK Vrtlište. Tom prilikom, iako u uslovima ratnih godina, radnici Rudnika mrkog uglja Kakanj, kojemu pripada PK Vrtlište, su izvršili dislokaciju spomenika na sigurno mjesto, u dvorište upravne zgrade. Tim gestom, zahvaljujući upravi i radnicima Rudnika očuvan je spomenik, jedini poznat sa šireg kakanjskog područja u obliku epigrafske are.

Kako je u skorijoj prošlosti otvoren Muzej Kaknja, ranije planirano izmiještanje spomenika u instituciju koja radi na sistematskom očuvanju kultruno-historijskih spomenika izvršeno je dana 16.3.2017. godine u organizaciji JU KSC Kakanj – Muzej Kaknja. Iz Muzeja saopćavaju da je u toku formiranje stalne arheološke postavke koja će biti smještena u muzejskim izložbenim prostorijama, te će svakako ovaj arheološki artefakt naći svoje bitno mjesto koje mu pripada u njoj. Njegovoj izloženosti prethodit će proces stručne konzervacije. Ističu da je naročiti kuriozitet novopristiglog spomenika u činjenici da je ovo jedini spomenik antičke kulture budući da dosadašnji nadgrobni spomenici koje posjeduje Muzej Kaknja datiraju iz srednjeg vijeka.

Žrtvenik je u relativno dobrom stanju, sa manjim oštećenjima. Sastavni dijelovi su: baza, natpisno polje i krov. Natpisna površina je u cjelosti očuvana, te je natpis sasvim jasan, a u prijevodu glasi: „Jupiteru, najboljem, najvećem, očinskom, Aurelija Maxima postavi“. Pored natpisa, uočavaju se teško vidljivi ostaci likovne dekoracije na krovu. Spomenik je izrađen od vapnenca. Ukupna visina je 112 cm, najveća širina 55 cm, a debljina 46 cm.

Publicist Raif Čehajić će u Muzeju Kaknja dodijeliti primjerak knjige “Svjedok vremena – 55 godina kakanjskog novinarstva” kakanjskim medijima

Ovih dana u izdanju „Dobre knjige“ iz Sarajeva objavljeno je drugo izdanje publikacije  sarajevskog novinara i publiciste (rodom iz Kaknja) Raif Čehajića „Svjedok vremena – 55 godina kakanjskog novinarstva“, u kojoj je autor, u sedam poglavlja, na stotinjak stranica predstavio nastanak i razvoj novinarstva u našem gradu od 1961. godine do danas. U predgovoru Raif Čehajić  objašnjava kako se nakon prvog izdanja publikacije (1996.), povodom 35 godina ovdašnjeg novinarstva, odlučio da prošle godine – kada se navršilo pet i po decenija – objavi i drugo, dopunjeno izdanje u kome je predstavio sve relevantne medije u proteklom periodu.

U znak zahvalnosti publicist i novinar Raif Čehajić će u Muzeju Kaknja u četvrtak 09.03.2017. godine dodijeliti kakanjskim medijima kao i Muzeju Kaknja primjerak knjige “Svjedok vremena – 55 godina kakanjskog novinarstva”.

U recenzije prof. dr. Lejla Turčilo navodi da je u knjizi „Svjedok vremena – 55 godina kakanjskog novinarstva“ autorov pristup temi takav da „kombinuje faktografske elemente sa specifičnim osobnim pečatom i omogućava nam da budemo dio priče o medijima u Kaknju, čak i ako im nismo bili publika, niti smo o njima prije čitanja ove knjige nešto znali. Hvale je vrijedan i cilj autora da ostanu upamćena i neka značajna imena kakanjskog profesionalnog novinarstva, o kojima autor piše sa posebnim poštovanjem“, te primjećuje da će ova publikacija “naći mjesto u čitaonicama i bibliotekama fakulteta na kojima se izučava historija novinarstva, kao značajna bibliografska jedinica koja studentima i mladim istraživačima može osvijetliti jedan fenomen koji je gotovo u nestajanju danas (sa razvojem savremenih internetskih tehnologija), a to je fenomen lokalnog novinarstva i dopisništva iz lokalnih zajednica…“

Drugi recenzent zenički novinar Ivica Milešić primjećuje da je knjiga ozbiljan prikaz lokalnog  novinarstva te da “ovo nije samo hronika o kakanjskome novinarstvu nego i o Kaknju i svemu onome uz Kakanj.“

JU KSC KAKANJ