Vršena istraživanja na lokalitetima Hrašće i Saračevo brdo u selu Ričica: Popis stećaka na području općine Kakanj

U petak 20.10.2017. godine stručni tim novog projekta JU KSC Kakanj pod nazivom “Popis stećaka na području općine” ponovo je posjetio selo Ričicu i to na dva lokaliteta, Hrašće i Saračevo brdo gdje se nalaze nekropole stećaka.

LOKALITET HRAŠĆE u selu Ričica:
Nekropola stećaka na lokalitetu Hrašće smještena je oko 2km južno od nekropole Bijeli Greb. Prema evidenciji iz 70ih godina na ovoj nekropoli nalazilo se 50 stećaka.
Stručni tim JU Kulturno-sportski centar KAKANJ, Muzej Kaknja izlaskom na ovaj teren evidentirao je sljedeće:
– trenutno nekropola Hrašće broji 24 stećka koja su vidljiva na površini većim dijelom, te 15 stećaka koji su većim dijelom utonuli u zemlju.
– većina stećaka je u obliku sanduka ali i evidentirana su tri sljemenjaka od kojih je jedan ukrašen motivom duple spirale.
– orijentisani su uglavnom u pravcu sjeverozapad – jugositok.
Nekropola Hrašće smještena je u gustu šumu ali uočena su dva stećka na čistini odnosno livadi pored. Prema kazivanjima mještana ovog zaseoka govori se da je neki mještanin uzeo jedan stećak i prenio ga u svoju avliju, jer mu se navodno svidjela njegova obrada.

Nakon nekoliko teško prospavanih noći odlučio je vratiti stećak na njegovu prvobitnu poziciju u Hrašće kako mu se ne bi ponavljali teški snovi.
Ovom prilikom zahvaljujemo se mještanima iz porodice Trako i Roje na ukazanoj pomoći i narodnim predanjima koje su podjelili sa nama.

Lokalitet SARAČEVO BRDO u selu Ričica
– Lokalitet Saračevo brdo nalazi u samom centralnom dijelu sela Ričice, tačnije u zaseoku Čelikovina. Prema evidenciji Š.Bešlagića na Saračevom brdu nalazilo se 15 stećaka. Nakon naše evidencije trentno na ovom lokalitetu nalazi se samo 4 očuvana stećka u obliku sanduka i to jedan sa postoljem. Svi su usmjereni u pravcu sjeveroistok-jugozapad.
Zahvaljujući mještaninu Nevenu Dodiku saznajemo da se na ovom mjestu topio čelik pa je i sam zaseok dobio taj naziv-ČELIKOVINA. U razgovoru sa Nevenom saznajemo da se ovo groblje u narodu naziva još i „grčko groblje“, a što je vrlo čest naziv za nekropole sa stećcima.

Nastavak projekta planiran je u četvrtak 26.10.2017. godine kada će stručni tim  posjetiti selo Haljinići gdje se očekuje nekropola sa četrnaest stećaka a u blizini te nekropole je i rimsko naselje i srednjovjekovna crkva. Taj lokalitet se naziva CRKVENJAK. U planu su još Čatići, Obre i Hrasno.

JU KSC KAKANJ

 

POPIS STEĆAKA: Projektni tim danas vrši posjetu lokalitetima Saračevo brdo i Hrašće u Ričici

Projektni tim će danas izvršiti posjetu na lokalitetima Hrašće i Saračevo brdo u Ričici u sklopu projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj”.

Dana 19.10.2017. godine počeo je sa realizacijom pomenuti projekat koji ima za cilj dokumentovati i evidentirati stećke odnosno nekropole na području općine Kakanj na terenu, na samim nekropolama prilikom čega bi se ustanovilo stanje i očuvanost srednjovjekovne sepulkralne baštine na ovom području.

Primarni cilj ovog projekta jeste da se koristeći ranije naučno verifikovanim podacima napravi konačno i detaljno terensko istraživanje, evidentiranje nekropola i pojedinačnih stećaka na području općine Kakanj  koji u dosta slučajeva ranije nisu bili poznati široj javnosti.

Prva lokacija koju je tim posjetio je Bijeli Greb i na toj lokaciji zabilježene su sljedeće informacije: Nekropola Bijeli Breg je organizovana u dvije grupe ali ovaj put sa brojem od ukupno 43 stećka. Veliki broj stećaka je utonuo u zemlju prilikom klizišta i erozijom tla. Veliki broj orijetisan je u pravcu zapad-istok ali zapaženo je par stećaka koji su u smjeru sjever-jug.

Uskoro donosimo informacije i sa narednih lokacija.

JU KSC KAKANJ

POPIS STEĆAKA NA PODRUČJU OPĆINE KAKANJ: Danas vršena istraživanja na lokalitetu Bijeli Greb u selu Ričica

LOKALITET BIJELI GREB U SELU RIČICA

U okviru novog projekta JU KSC Kakanj “Popis stećaka na području općine Kakanj” danas je posjećen lokalitet Bijeli Greb u selu Ričica na mjestu gdje je evidentirana nekropola stećaka.

Prema podacima Šefika Bešlagića iz 1971. godine u selu Ričica evidentirana je nekropola u zaseoku Grmača na lokalitetu Bijeli Greb , selo Ričica. Šefik Bešlagić bilježi sljedeće:
„Tu se u dvije skupine nalazi ukupno 70 stećaka, koji su po svoj prilici u obliku sanduka. Vrlo slabo su obrađeni, obrasli i utonuli. Skoro svi su postavljeni u pravcu zapad-istok. Nemaju ukrasa“
Dolaskom na lokalitet projektni tim zatekao je sljedeće stanje: Nekropola Bijeli Breg zaista je organizovana u dvije grupe ali ovaj put sa brojem od ukupno 43 stećka. Veliki broj stećaka je utonuo u zemlju prilikom klizišta i erozijom tla. Veliki broj orijetisan je u pravcu zapad-istok ali zapaženo je par stećaka koji su u smjeru sjever-jug.
Nekropolu Bijeli Brijeg okružuje živopisan krajolik sa veoma slabom naseljenošću, a prema kazivanju mještanina Huseina Sarača saznajemo da je stanovništvo Ričice uvijek iskazivalo poštovanje prema ovim „starim grobovima“.

Danas su u sklopu ovog projekta volontirali učenici iz Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković”.

Kroz ovaj veliki projekat će se dokumentovati i evidentirati stećci odnosno nekropole na području općine Kakanj na terenu, na samim nekropolama prilikom čega bi se ustanovilo stanje i očuvanost srednjovjekovne sepulkralne baštine na ovom području. Primarni cilj ovog projekta jeste da se koristeći ranije naučno verifikovanim podacima napravi konačno i detaljno terensko istraživanje, evidentiranje nekropola i pojedinačnih stećaka na području općine Kakanj  koji u dosta slučajeva ranije nisu bili poznati široj javnosti.

JU KSC Kakanj

 

Novi ciklus Škole glume u JU KSC Kakanj: Rok za prijave otvoren do 03.11.2017.

Dragi građani i građanke, mališani i nešto stariji, te svakako tinejdžeri obavještavamo vas da vam JU KSC Kakanj otvara mogućnost, da već od danas iskoristite priliku da postanete dio maštovitog, veselog, razigranog, društveno angažovanog, odgovornog i kreativnog tima „Škole glume“.

Stručno osoblje JU KSC Kakanj potrudilo se da vam i ovaj ciklus obezbijedi mnoštvo zabavnih, a ujedno i edukativnih radionica iz glume, scenskog pokreta, tehnike glasa, scenskog govora kao i drugih zanimljivih scenskih vještina i svakako iskoristite priliku da se kroz igru naučimo i osnovama lijepog ponašanja.

Svi zainteresirani, od prvog razreda osnovne, pa čak do četvrtog razreda srednje škole, imaju priliku da postanu dio velikog tima u pozorišnoj predstavi, te svojom igrom nasmiju, rastuže ili čak primoraju na razmišljanje publiku koja će ih nagraditi velikim aplauzom, a mediji fotografisati i poruku prenijeti. Osim toga, a od ove godine, postajete učesnici novogodišnje zabave i u drugim gradovima, sa predstavom svojom, putujete i igrate se, te na kraju, se opet zabavite.

Cijena upisa iznosi 25,00, a mjesečna članarina do premijere predstave 15,00 KM.

Ukoliko vas sve ovo zanima, iskoristite priliku do 03.11.2017. da se pozivom na broj 032/771-920 ili putem maila juksckakanj@ksckakanj.ba, prijavite i 04.11.2017. ujutro od 10:00 u Maloj Sali JU KSC Kakanj, svečano i upišete.

I još jedna obavijest, a koja se odnosi na sve polaznike „Škole glume“, od prošle godine, da se 04.11.2017. od 10:00 u Maloj Sali  pojave, te zasluženo preuzmu svoje diplome/zahvalnice. Vas nove, ovo isto, čeka iduće godine.

Dobro nam došli !

JU KSC KAKANJ

Večeras u kultnom školskom centru “Europa” na projekcionom platnu pogledajte utakmicu Chelsea – Rome

Iz godine u godine, takmičenje „Liga prvaka“ je sve atraktivnije i kvalitetnije i ovom prilikom JU KSC Kakanj se potrudila da ljubiteljima nogometa i Lige prvaka, do kraja ovog takmičenja prati ovo popularno takmičenje u kultnom objektu caffe bar-a „Evropa“, u terminima kada se kalendarski igra ovo takmičenje.

Ovom prilikom vas pozivamo da i večeras izdvojite dva sata slobodnog vremena i pratite ovo takmičenje na projekcionom platnu.

Večeras od 20:40 u kultnom školskom centru “Europa” na velikom kinu platnu pogledajte utakmicu Chelsea i Rome. 

Posjetite nas!

JU KSC KAKANJ

Sutra početak novog projekta JU KSC Kakanj “Popis stećaka na području općine Kakanj”

Obavještavamo građane da u četvrtak 19.10.2017. godine počinje novi projekat JU KSC Kakanj pod nazivom “Popis stećaka na području općine Kakanj”.

Projektni tim će u četvrtak sa početkom u 09:00 sati otići u obilazak tri lokaliteta i to Saračevo brdo, Bijeli Greb i Hrašće. Budući da su pomenute nekropole velikog obima plan je da projektni tim ove lokacije obilazi četiri dana.

Oko jedan sat hoda južno od Bukovlja, a isto toliko istočno od Kaknja, dovoljno je da se dođe u Ričicu. Na području sela pronađena su tri lokaliteta sa stećcima, Na Saračevom brdu nalazi se nekropola sa 14 stećaka u obliku sanduka.

Bijeli Greb je lokalitet u blizini zaseoka Grmuša. Tu se u dvije skupine nalazi ukupno 70 stećaka koji su u obliku sanduka.

Lokalitet Hrašče je oko 500 m južno od prethodnog i tu se nalazi nekropola sa 50 stećaka od čega 3 sljemenjaka i 47 sanduka, znatno uronuli i nalaze se u gustoj šumi.

Projektnom timu pridružit će se i volonteri iz kakanjskih osnovnih škola kojima će ovaj projekat poslužiti da obogate svoje znanje iz ove oblasti.

Kroz ovaj veliki projekat će se dokumentovati i evidentirati stećci odnosno nekropole na području općine Kakanj na terenu, na samim nekropolama prilikom čega bi se ustanovilo stanje i očuvanost srednjovjekovne sepulkralne baštine na ovom području. Primarni cilj ovog projekta jeste da se koristeći ranije naučno verifikovanim podacima napravi konačno i detaljno terensko istraživanje, evidentiranje nekropola i pojedinačnih stećaka na području općine Kakanj  koji u dosta slučajeva ranije nisu bili poznati široj javnosti.

JU KSC KAKANJ