SJEĆANJE NA JEDAN STARI ZANAT: NA PODRUČJU BRNJICA SVOJEVREMENO SU SE PRAVILA “BRDA”

Stariji znaju da se na području Brnjica svojevremeno pravila „brda“ i da su se prodavala po cijeloj Bosni i Hercegovini, pa i bivšoj Jugoslaviji. Sa ovog područja bilo je dosta ljudi koji su se bavili ovim zanatom. Jedan od njih je i Hamid Selimović iz sela Turalići. Ovim poslom bavio se oko 20 godina, a prestao je praviti brda nekoliko godina pred rat.

Izradom “brda” počeo sam se baviti u svojoj dvadesetoj godini, tačnije krajem šezdesetih godina. Zanat sam naučio od svog oca, a, prema njegovim riječima, on je to naučio od svog oca. Brda se prave od jače trstike i pamučnog konca, a koriste se za razna tkanja. Njihova dužina se kretala od 60 do 100 centimetara, a sve je zavisilo od toga šta se želi tkati. Mi smo to radili i pravili tokom zime, a u proljeće ili pred kraj zime smo nosili brda po Srbiji i Hercegovini i prodavali. S obzirom da mnogi ljudi nisu nigdje radili, to nam je bio izvor prihoda. Izradom i prodajom brda moglo se ponešto i zaraditi. Danas se, ovim starim zanatom, koji je nekada bio čuvan na ovom području niko ne bavi, sve je manje ljudi koji  znaju praviti brda, pa će ovaj zanat vjerovatno izumrijeti – priča Hamid.

Brdarski zanat je jedan od starih zanata koji je bio raširen u nekim selima oko Zenice i Kaknja. U savremenom društvu upotrebljava se industrijski proizvedeni tekstil, ali se, ipak, još uvijek, tkaju i domaće tkanine (ponjave, stolnjaci, marame i sl.), za čiju proizvodnju su, pored ostalog, potrebna i brda za tkačke stanove.

Tri vrste brdila

Preneseno iz: Kakanjski glas, 8. novembar 1996. godine, broj 27

O ovom lijepom starom zanatu pisala je etnologinja Ljiljana Beljkušić-Hadžidedić, rad je publiciran od strane Muzeja grada Zenice, zajedno sa drugim radovima sa XI savjetovanja etnologa Jugoslavije iz 1970. godine.

IMG_6296

Brdo u Muzeju Kaknja

MUZEJ KAKNJA: ZAVRŠNA FAZA PROJEKTA “U SUSRET SA LOKALNIM KULTURNIM NASLIJEĐEM KAKNJA”

Projekat “U susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja” trajao je u periodu od 24. do 29. februara i u sklopu projekta organizovane su tri radionice za učenike osnovne i srednje škole.

Debata na temu “Bosančica je pismo suprotno ćirilici”  kao rezultat prethodno  sprovedenih radionica održana je danas u Muzeju Kaknja a učešće su uzeli učenici historijske sekcije iz srednje škole “Kemal Kapetanović” i Gimnazije.

Cilj nam je bio da kod učesnika ove debate razvijemo bolje komunikacijske vještine, kritičko razmišljanje, bolje poznavanje maternjeg jezika, kreativniji pristup učenju i razvijanju samopouzdanja kod učenika. Učesnici debate su dobili oslikane majice kao poklon od muzeja.

Napominjemo da je projekat „U susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“ realizovan u sklopu obilježavanja Dana nezavisnosti BiH i prve godišnjice Muzeja Kaknja.

Zahvaljujemo se svim učenicima i profesorima koji su bili dio projekta „U susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“.

JU KSC KAKANJ

 

U MUZEJU KAKNJA SUTRA DEBATA NA TEMU “BOSANČICA JE PISMO SUPROTNO ĆIRILICI”

Nakon završenih radionica u Muzeju Kaknja organizovati ćemo debatu za učenike srednjih škola koja će se održati u ponedjeljak 29.02.2016. godine.

Debata na temu “Bosančica je pismo suprotno ćirilici” kao rezultat prethodno sprovedenih radionica iz kojih ćemo izdvojiti najistaknutije i najuspješnije učesnike.

Detalje vam nećemo otkrivati. S obzirom na važnost ovog Projekta pozivamo sve predstavnike medija i građane da poprate završnu aktivnost projekta „U susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“ koji se realizuje u sklopu obilježavanja Dana nezavisnosti BiH i prve godišnjice Muzeja Kaknja.

JU KSC KAKANJ

MUZEJ KAKNJA: ODRŽANA TREĆA RADIONICA NA TEMU “STARA RIJEČ U KAMENU”

U sklopu obilježavanja Dana nezavisnosti BiH i prve godišnjice rada Muzeja Kaknja danas je održana i treća radionica na temu „Stara riječ u Kamenu“,  koja je bila namijenjena učenicima srednjih škola. Učešće su ovaj put uzeli članovi historijske sekcije iz Mješovite srednje škole Kakanj.

Glavni cilj radionice bio je da učenike educira o načinu pisanja i  izražavanja ljudi u srednjem vijeku. Učenicima su prezentovani neki od najpoznatijih epitafa (natpisa sa stećaka) sa područja kakanjske općine.

U sklopu radionice osmišljen je i kviz kroz kojeg su učenici pokušali odgonetnuti značenje riječi koje više nisu u aktivnoj upotrebi jezika. Budući da su tri grupe imale jednak broj osvojenih bodova, svaka grupa je dobila po jedan oslikan ceker kao uspomenu od muzeja.

Učenici su iskazali veliko oduševljenje zbog samog načina rada i prezentovanja ove teme te su nas potakli da i u skorije vrijeme ponovno održimo ovakve ili slične projekte.

Podsjećamo da su sve radionice održane u sklopu projekta „Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“ a za predavanja je bila zadužena magistrica arheologije Adisa Lepić.

JU KSC KAKANJ

 

OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE RADA MUZEJA KAKNJA: RADIONICA “STARA RIJEČ U KAMENU”

Posljednja radionica u sklopu obilježavanja Dana nezavisnosti BiH i prve godišnjice rada Muzeja Kaknja će biti održana danas na temu „Stara riječ u Kamenu“  a namijenjena je učenicima srednjih škola. Učešće će uzeti članovi historijske sekcije iz Mješovite srednje škole Kakanj.

RADIONICA na temu “Stara riječ u kamenu” će se održati danas 26.02.2016. u Muzeju Kaknja. Radionica ima za cilj da učesnike edukuje o načinu pisanja i  izražavanja ljudi u srednjem vijeku. Jedan od ciljeva nam je da prezentujemo neke od najpoznatijih epitafa (natpisa sa stećaka) sa podrućja kakanjske općine.

Obzirom da su  epitafi pravi zdenac zaboravljenih riječi osmislili smo jedan krači kviz kroz koji bi učesnici pokušali odgonetnuti značenje riječi koji nisu više u aktivnoj upotrebi jezika.

JU KSC KAKANJ

PISANJE KRALJEVSKIH POVELJA I OTISKIVANJE PEČATA KROZ RADIONICU U MUZEJU KAKNJA

U sklopu projekta „Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“ Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj organizovala je drugu radionicu na temu “Ćirilica – zaboravljeno pismo” koja  se održala danas 25.02.2016.

 Učešće su uzeli članovi historijskih sekcija iz STŠ Kemal Kapetanović i Gimnazije „Muhsin Rizvić“.

Kroz ovu radionicu učesnici su se upoznali  sa  ćirilicom, pismom korištenim u srednjevjekovnoj Bosni. Magistrica areologije Adisa Lepić bila je zadužena za predavanje na temu “Bosanska varijanta ćirilice, ćirilica i bosančica”.

Praktični dio ove radionice je bio pisanje ćirilice, pisanje  kraljevskih povelja i otiskivanje pečata na poveljama i čitanje povelja na starobosanskom jeziku. Učenici su pisali svoja imena na ćirilici i otiskivali pečat sa motivom ljiljana. Na taj način učenici su izradili svoj suvenir i dobili ga kao poklon od muzeja.

 

JU KSC KAKANJ

OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE RADA MUZEJA KAKNJA: RADIONICA “ĆIRILICA – ZABORAVLJENO PISMO”

U sklopu projekta „Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“ Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj organizuje drugu radionicu na temu “Ćirilica – zaboravljeno pismo” koja će se održati danas 25.02.2016. godine a namijenjena je učenicima srednjih škola.

Učešće će uzeti članovi historijskih sekcija iz STŠ Kemal Kapetanović i Gimnazije „Muhsin Rizvić“.
Kroz ovu radionicu učesnici će se upoznati sa ćirilicom, pismom korištenim u srednjevjekovnoj Bosni. Predavanje na temu “Bosanska varijanta ćirilice, ćirilica i bosančica” ima za cilj da učesnike informiše o sadašnjem istraživanju ove pojave ali i da ih pripremimo za debatu koju smo planirali organizovati nakon svih radionica.

Praktični dio ove radionice je pisanje ćirilice, pisanje kraljevskih povelja i otiskivanje pečata na poveljama i čitanje povelja na starobosanskom jeziku.

Podsjećamo vas da je projekat „Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“ podržan od strane Općine Kakanj i da se realizira u sklopu obilježavanja Dana nezavisnosti BiH i prve godišnjice rada Muzeja Kaknja.

JU KSC KAKANJ

UČENICI IZRAĐIVALI REPLIKE KAKANJSKIH STEĆAKA U MUZEJU KAKNJA

Danas je u Muzeju Kaknja održana radionica na temu “Zgošćanski stećci – naša kulturna baština” u okviru projekta „Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“. Edukativna radionica je namijenjena osnovnoškolskom uzrastu, a učestvovale su OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i OŠ „Hamdija Kreševljaković“. Projekat „Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“ je počeo sa realizacijom danas 24.02.2016. i trajat će do 29.02.2016. godine. Projekat je realiziran od strane Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj povodom obilježavanja prve godišnjice rada Muzeja Kaknja i Dana nezavisnosti BiH.

Današnja radionica je realizirana u dva dijela: edukativni dio i praktični dio radionice. Za edukativni dio radionice bila je zadužena magistrica arheologije Adisa Lepić koja je učenicima približila i objasnila značaj stećaka u historiji sa posebnim osvrtom na značaj našeg Zgošćanskog stećka.

Cijeli tok predavanja praćen je powerpoint prezentacijom koja je sadržavala veliki broj fotografija, ilustracija i mapa. Nakon edukativne radionice svi učenici imali su priliku da izrade jedan stećak od gipsa uz stručnu pomoć gosp. Senada Šabovića koji je danas imao zadatak da djecu praktično upozna sa procesom proizvodnje jednog suvenira.

Djeca su uživala u radionici kroz smjenu teorijskog i praktičnog dijela, te interaktivnog pristupa kroz koji su uspjeli naučiti nešto novo i proširiti dosadašnje znanje. Po završetku radionice dio suvenira koji su učenici izradili su ostali u Muzeju i biće izloženi u muzejskoj suvenirnici, a drugi dio su dobili kao poklon od Muzeja.

JU KSC KAKANJ

RADIONICA NA TEMU “ZGOŠĆANSKI STEĆCI – NAŠA KULTURNA BAŠTINA” POVODOM OBILJEŽAVANJA GODIŠNJICE RADA MUZEJA KAKNJA

Obavještavamo građane da će u sklopu projekta „Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“ biti održana RADIONICA na temu “Zgošćanski stećci – naša kulturna baština”, koju JU Kulturno-sportski centar Kakanj organizuje povodom obilježavanja prve godišnjice Muzeja Kaknja i Dana nezavisnosti BiH.

Radionica će se održati u srijedu 24.02.2016. godine u Muzeju Kaknja a namijenjena je učenicima osnovnih škola. Učešće će uzeti učenici OŠ „Hamdija Kreševljaković“ i OŠ Mula Mustafa Bašeskija iz Kaknja.

Ova radionica ima za cilj da učenici tokom edukativnih predavanja na temu “Zgošćanski stećci” nauče i steknu osnovne informacije i razumijevanje svoje prošlosti. Cijeli tok predavanja će biti praćen prezentacijom koja će sadržavati veliki broj fotografija, ilustracija i mapa. Na ovaj način učesnicima ove radionice omogućit će se lakše i bolje praćenje predavanja.
Praktični dio predavanja zamišljen je da učesnici izrađuju replike kakanjskih stećaka u vidu suvenira. Sav materijal od ove radionice će ostati u Muzeju Kaknja kao dio suvenirnice koja je u fazi osnivanja. Pored toga učesnici će moći izraditi po jednu repliku za sebe kao poklon od muzeja.

JU KSC KAKANJ

NAJAVA PROGRAMA OBILJEŽAVANJA PRVE GODIŠNJICE RADA NAJMLAĐEG MUZEJA U BIH

Općina Kakanj se pored mnogih pozitivnih primjera iz društvenog, kulturnog i sportskog segmenta može ponositi i bogatim kulturno-historijskim naslijeđem koje baštini još iz perioda prahistorije.

Otvaranjem muzeja, Kakanj je dobio šansu da sve vrijedne eksponate koji su se do tada odnosili iz Kaknja, prikuplja na jednom mjestu, časno čuva i prenosi s koljena na koljeno. Na samom početku osnivanja, Muzej Kaknja nije imao velik i bogat fundus eksponata ali su građani Kaknja prepoznali vrijednost i značaj ove institucije.  Sve je to doprinijelo da mi danas imamo vrlo značajne zbirke koje svjedoče o historiji Kaknja. Godinu dana uspješnog rada Muzeja Kaknja šalje snažnu poruku da je moguće i da je nužno, bez obzira na tešku finansijsku situaciju otvoriti muzej i zaustaviti prijetnju da se nastavi negiranje hiljadugodišnjeg kontinuiteta BiH i trend našeg historijskog blaga.

Povodom obilježavanja prve godišnjice rada najmlađeg muzeja u BiH, Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj je pripremila mnogobrojne sadržaje za realizaciju. Izdvajamo dva projekta i to: „Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“ i otvorenje stalne muzejske postavke pod nazivom „Kakanj u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine“.

Projekat pod nazivom „Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“ će trajati od 24.02. do 29.02.2016. a obuhvatiti će sljedeće aktivnosti:

  1. Radionica na temu „Zgošćanski stećci – naša kulturna baština“ će se održati u srijedu 24.02.2016. godine u Muzeju Kaknja a namijenjena je učenicima osnovnih škola. Ova radionica ima za cilj da učenici tokom edukativnih predavanja na temu “Zgošćanski stećci” nauče i steknu osnovne informacije i razumijevanje svoje prošlosti.
  2. Radionica na temu „Ćirilica – zaboravljeno pismo“ će se održati u četvrtak 25.02.2016. godine a namijenjena je učenicima srednjih škola. Kroz ovu radionicu učesnici će se upoznati sa ćirilicom, pismom korištenim u srednjevjekovnoj Bosni.
  3. Radionica na temu „Stara riječ u kamenu“ će se održati u petak 26.02.2016. godine a namijenjena je učenicima srednjih škola. Radionica ima za cilj da učesnike edukuje o načinu pisanja i izražavanja ljudi u srednjem vijeku. Jedan od ciljeva nam je da prezentujemo neke od najpoznatijih epitafa ( natpisa sa stećaka) sa podrućja kakanjske općine.
  4. Debata na temu „Bosančica je pismo suprotno ćirilici“ će se održati u ponedjeljak 29.02.2016. godine u Muzeju Kaknja.

Projekat “Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja” je zamišljen da ima svoj kontinuitet i da pod ovim nazivom traje i narednih godina ali pod različitim temama i sa  različitim sadržajima, a koji bi uvijek bili vezani za lokalno naslijeđe općine Kakanj.

Kako je osnivanje  Muzeja Kaknja usko vezano za jedan od najznačajnijih datuma u historiji naše domovine, sve ove aktivnosti će biti dio programa obilježavanja Dana nezavisnosti BiH.

Zamišljeno je da program povodom zvaničnog otvorenja stalne postavke u Muzeju Kaknja traje 1 sat i 30 minuta a u sklopu kojeg će biti organizovan i okrugli stol na temu „Kakanj u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine“ i prva godišnjica Muzeja Kaknja.

Na svoju prvu godišnjicu Muzej Kaknja će posjetiteljima pružiti mogućnost da dožive kulturu i tradiciju ovog kraja na jedan potpuno novi način. Javno otvaranje stalne muzejske postavke je planirano za 17:00 sati.

Važno je napomenuti da će Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj podržati i aktivnost neformalne grupe SINOVI BOSNE – KAKANJ koja će biti realizovana 29.02.2016. u večernjem terminu o čemu ćemo vas detaljnije obavijestiti u narednom periodu.

JU KSC KAKANJ