POZIV ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA PRIJAVU NA NOVI CIKLUS „LJETNE ŠKOLE 2016.“

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj zajedno sa Udruženjem za očuvanje multikulturalnosti u Bosni i Hercegovini – UMuBiH pozivaju učenike osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kakanj da se prijave na (II) ciklus „Ljetne škole 2016.“.

Predmeti koji će učenici imati priliku pohađati u okviru „Ljetne škole 2016.“ su: engleski jezik, njemački jezik, matematika i fizika.

Mjesečna cijena za pohađanje jednog predmeta iznosi 60 KM, a za učenike koji žele pohađati dva predmeta mjesečna cijena iznosi 100 KM. Plaćanje je omogućeno u dvije rate.

Pozivamo sve zainteresovane učenike koji za vrijeme ljetnog raspusta žele da nauče nešto novo ili da obnove svoje znanje te da provedu ugodno druženje sa vršnjacima, da nam se jave na broj telefona 032/771-920.

Početak II ciklusa „Ljetne škole 2016.“ planiran je za ponedjeljak 25.07.2016. godine.

Predavači iz Udruženja UMUuBiH koristit će interaktivan pristup u radu i učenju. Primjena inovativnih metoda u radu i učenju u malim grupama rezultirala je i lakšim usvajanjem nastavnog gradiva te aktivnijim učenjem, što se potvrdilo i u prošlogodišnjem radu Ljetne škole. Svi polaznici LJETNE ŠKOLE su bili i više nego zadovoljni radom predavača i naučenim gradivom.

Ovim putem obavještavamo polaznike koji su pohađali I ciklus „Ljetne škole 2016.“ da će dodjela certifikata biti u srijedu 20.07.2016. godine u maloj sali JU KSC Kakanj, sa početkom u 11:00 sati.

JU KSC KAKANJ

“LJETNA ŠKOLA 2016”: FINALNI RASPORED ČASOVA

Obavještavamo roditelje i učenike „Ljetne škole“ da su nakon provjere znanja učenika  na prvim časovima „Ljetne škole“ formirane  grupe polaznika.

Napominjemo da će se  časovi „Ljetne škole“  realizirati onako kako je i planirano,  dva puta sedmično, u vremenskom trajanju od dva školska časa – sata (90 minuta). Svi časovi će se realizirati u prostorijama JU KSC Kakanj: Omladinskom centru, maloj sali i informatičkom kabinetu.

Nastava iz predmeta turskog jezika i hemije se  neće realizirati zbog nedovoljnog broja prijavljenih učenika, dok će se nastava iz engleskog (početni i napredni), njemačkog (početni i napredni), matematike i fizike realizirati po sljedećem rasporedu:

ENGLESKI JEZIK –  napredni nivo 09:00-10:30 – Omladinski centar

                                      početni  nivo 10:30-12:00 –  Omladinski centar

NJEMAČKI JEZIK  – napredni nivo 09:00-10:30 – mala sala

                                       početni nivo 10:30-12:00 – mala sala

FIZIKA – 10:30-12:00 – informatički kabinet

MATEMATIKA – 12:00 – 13:30 – mala sala

Spiskovi polaznika su usaglašeni i  svi zainteresovani mogu iste pročitati na oglasnoj tabli JU KSC Kakanj.

Svi koji pohađaju “Ljetnu školu” u prvom ciklusu dužni su uplate izvršiti u sljedećim terminima:

 1. Oni koji uplaćuju ukupan iznos 20.06. u 9:00
 2. Oni koji uplaćuju u 2 rate a.) prva rata 20.06. u 9:00

                                                          b.) druga rata 11.07. u 9:00

Svi koji pohađaju “Ljetnu školu  u drugom ciklusu dužni su uplate izvršiti u slijedećim terminima:

 1. Oni koji uplaćuju ukupan iznos 24.07. u 9:00
 2. Oni koji uplaćuju u 2 rate a.) prva rata 24.07. u 9:00

                                                          b.) druga rata 07.08. u 9:00

Napominjemo da se sve uplate vrše kod koordinatorice Udruženja UMu BiH – Maje Bajramović, te molimo roditelje da se za sva dodatna pitanja vezano za realizaciju časova “Ljetne škole” obrate istoj na broj telefona 061/057 – 321.

Mole se svi da svoje obaveze izmire na vrijeme, bez zakašnjenja.

JU KSC KAKANJ

 

VELIKO INTERESOVANJE ZA LJETNU ŠKOLU

Ljetna škola počela sa radom

U ponedjeljak 20.06. u 9,00 sati održan je prvi sastanak nastavnika, polaznika Ljetne škole i njihovih roditelja. Iz sektora za obrazovanje JU KSC Kakanj izražavaju zadovoljstvo zbog velikog odaziva učenika, a saznajemo da se taj broj dodatno povećava. Nakon prvog održanog časa i provjere znanja učenika iz  predmeta njemački i engleski jezik napravili  smo i  novi raspored časova. Časovi  Ljetne škole iz jezika će se održavati dva puta sedmično, ponedeljkom i srijedom po sljedećem rasporedu.

Engleski jezik

Početni engleski 9:00-10:00

Napredni engleski 10:00-11:00

 

 

Njemački jezik

 

 

Početni 9:00-10:00

Napredni 10:00-11:00

 

Matematika

 

 

 

10.00-11:00

 

Fizika

 

 

11:00-12:00

 

 

 

Hemija

 

 

 

12:00-13:00

 

 

 

 

I  ciklus „Ljetne škole“ će trajati od 20.06.-20.07.2016. godine

II  ciklus „Ljetne škole“ će trajati od 20.07.-20.08.2016. godine

Obavještavamo i  roditelje učenika koji pohađaju „Ljetnu školu“ da sve informacije oko plaćanja iste mogu dobiti direktno na broj telefona  Maje Bajramović, kordinatorice „Ljetne škole“ 061 057 32

Kordinatorica projekta „Ljetna škola“ Maja Bajramović nije krila zadovoljstvo na prvom sastanku, a u svojoj izjavi navodi:

„Ovo je  druga godina kako u saradnji sa JU KSC Kakanj organizujemo „Ljetnu školu“ . Broj polaznika ove godine govori o kvaliteti rada prethodne godine.  Neki od polaznika koji su bili prošle godine, vratitili su se i ove, što me posebno raduje. Ove godine ćemo se potruditi da časovi „Ljetne škole“ budu još zanimljiviji, ali i da učenici „Ljetnu školu“ završe sa određenim nivoom znanja. Posebno želim istaknuti da mi  je izrazito zadovoljsvo sarađivati sa JU KSC Kakanj, jer smo i  ovaj put zajedničkom organizacijom, saradnjom još jednom  pokazali i ukazali na značaj timskog rada.“

POČETAK LJETNE ŠKOLE OD PONEDJELJKA 20.06.2016.

Obavještavamo sve prijavljene polaznike  da „Ljetna škola“ sa realizacijom časova počinje u ponedjeljak, 20.06.2016. godine po sljedećem rasporedu časova:

 

PREDMET

 

VRIJEME I MJESTO

PREDAVAČI

 

Engleski jezik

 

09:00 sati

Omladinski centar

 

Sabina Buza

 

Njemački jezik

 

 

09:00 sati

Mala sala

 

Eldina Čičak

 

Matematika

 

 

10:00-11:0

Mala sala

 

Aida Isaković

 

Fizika

 

11:00-12:00

Mala sala

 

Aida Isaković

 

Hemija

 

 

12:00-13:00

Informatički kabinet

 

Aida Isaković

Sljedeći termini za realizaciju časova će biti dogovoreni  na prvom času sa predavačima „Ljetne škole“. Uplata prve rate je 20.06.2016. godine, a druge rate 10.07.2016. godine u dogovoru sa predstavnikom  Udruženja  UMuBiH.

 

 

 

 

 

 

KRAJNJE JE VRIJEME DA UPIŠETE LJETNU ŠKOLU

Pozivamo sve učenike osnovnih i srednjih škola da budu dio ljetne škole

JU kulturno-sportski centar Kakanj u saradnji sa Udruženjem za očuvanje multikulturalnosti u BiH  „UmuBiH“  i ovo ljeto oraganizuje rad LJETNE ŠKOLE. Časovi ljetne škole iz predmeta jezika (njemački, engleski, turski jezik) i prirodnih nauka (matematika, fizika i hemija)  realizirati  će se u prostorijama JU KSC Kakanj dva puta sedmično u  trajanju od dva školska sata koristeći interaktivan, multimedijalni pristup radu.

Cilj ljetne škole je da na kreativan i zabavan način nastavi proces učenja i na ljetnom raspustu  omogući učenicima priliku da dopune i prošire znanje iz pojedinih  predmeta za koje su zainteresovani.

Rad ljetne škole podrazumjeva rad u manjim grupama sa smjenom individualnog i grupnog rada sa učenicima. Kroz individualni rad  učenici samostalno stiču znanje, vještine i navike, biraju  redoslije rada obavljanja zadataka, određuju tempo rada, a u datom trenutku kad im  je to potrebno, učenici traže  pomoć profesora. Kroz grupni rad učenici obrađujući istu temu i radeći na istom zadatku, razvijaju komunikacijske vještine, stiču osjećaj sigurnosti i pripadanja grupi te usvajaju vještine timskog rada.

Mjesečna cijena, po učeniku i po predmetu iznosi  60 KM, a za učenike koji žele pohađati dva predmeta mjesečna cijena iznosi 100 KM. Plaćanje je u dvije rate.

Pozivamo sve zaintersovane učenike osnovnih i srednjih škola  da nam se jave na broj telefona JU KSC Kakanj 032 771 920  i na vrijeme rezervišu svoje mjesto .

 Rok za prijave je 19.06.2016.

BUDITE DIO NAŠE LJETNE ŠKOLE

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj u saradnji sa Udruženjem za očuvanje multikulturalnosti u Bosni i Hercegovini – UMuBiH  iz Zenice  i ovog ljeta za vrijeme ljetnog raspusta za učenike općine Kakanj organizuje LjETNU ŠKOLU!

Ljetna škola će se realizirati u junu  2016. godine u prostorijama JU KSC Kakanj dva puta sedmično u trajanju od dva školska časa.

U okviru ljetne škole realizirat će se nastava iz predmeta jezika (engleski, njemački i turski jezik)  i prirodnih nauka (matematika, fizika i  hemija).

Predavači iz udruženja UMU BiH  koristit će interaktivni i multimedijski pristup u  radu i učenju. Primjena inovativnih metoda  u radu i učenju u malim grupama  rezultirala  je i lakšim  usvajanjem nastavnog gradiva te aktivnijim  učenjem,   što se potvrdilo i u prošlogodišnjem radu ljetne škole. Svi polaznici LjETNE ŠKOLE su bili i više nego zadovoljni radom predavača i naučenim gradivom.

Mjesečna cijena  za pohađanje jednog predmeta iznosi  60 KM, a za učenike koji žele pohađati dva predmeta mjesečna cijena iznosi 100 KM. Plaćanje je omogućeno u dvije rate.

Pozivamo sve zainteresovane učenike koji  za vrijeme raspusta žele  da  nauče nešto novo  te da provedu ugodno druženje sa vršnjacima da nam se jave na broj telefona 032/771-920.

Očekujemo vas!

1545697_706889032749664_6540387222424942739_n-660x330

JU KSC KAKANJ

 

MUZEJ KAKNJA: OBILAZAK KULTURNO-HISTORIJSKIH SPOMENIKA KAKNJA

Dana 20.04.2016. godine uposlenici Muzeja Kaknja organizovali su obilazak kulturno-historijskih spomenika u Kaknju, te za isti sačinili službene zabilješke o utvrđenom stanju na terenu.

Između ostalog posjetili su sljedeće spomenike:

– Kula hadži Mehmed-bega, zgrada poznata kao “Turski sud” u Ribnici
– Glavica u Bilješevu
– Prahistorijsko neolitsko naselje Obre II
– Džamija u Kraljevoj Sutjesci
– Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci
– Vladarski dvori iz 14. i 15. stoljeća u Kraljevo Sutjesci
– Sultanov konak
– Nekropola stećaka u Nažbilju
– Kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska
Prilikom posjete uočeno je neadekvatno održavanje prostora i dotrajalost objekta o čemu će Muzuej Kaknja službeno obavijestiti nadležne za očuvanje nacionalnih spomenika u Kaknju.
Obzirom da je Kakanj bogat kulturno-historijskim naslijeđima s kojim se možemo ponositi, plan je da u narednom periodu organizujmo posjete za učenike osnovinih i srednjih škola kako naše općine tako i susjednih, kako bi na pravi način zaštitili od zaborava i skrenuli pažnju na ove zaštićene spomenike.
 JU KSC KAKANJ

ZNAČAJ UČENJA STRANIH JEZIKA U NAJRANIJOJ DOBI

Slušajući strani jezik, gledanjem crtića, slušanjem pjesmica na engleskom jeziku ili čitanjem priča, mala djeca usvajaju tačan, izvoran naglasak što je vrlo važno jer praksa pokazuje da je to kod odraslih početnika jedna od najvećih teškoća.

Učenjem stranog jezika u najranijoj dobi kod djece se stvaraju temelji strukture stranog jezika. Mala djeca upijaju poput spužvica i pamte brzo i lako. Treba naglasiti da djeca usvajaju vokabular i gramatiku na prirodan način, kao kod maternjeg jezika. Igra, pjesma, gluma, razgovor, samo su neka od sredstava učenja, a upravo takve aktivnosti prirodne su, tj. primjerene dječjoj dobi.
Djeca učenjem usvajaju bolje vještine čitanja i slušanja. Obje vještine pomažu u razvoju komunikacijskih sposobnosti, a utiču i na općenito razumijevanje tekstova i razvijaju senzibilitet za pojedinosti maternjeg jezika.
Također, ovakav način učenja dobar je za razvoj koncentracije jer su djeca u potpunosti orijentisana na nove zvukove i konstrukcije.
Razvoj samopouzdanja je u ovom kontekstu također jako važan. Razvija se samopouzdanje u smislu osnova stranog jezika i naglaska što će doći do izražaja kod kasnijeg učenja, a ne treba zaboraviti i općenito samopouzdanje jer dijete razvija način razmišljanja, što će mu dati povjerenje u vlastito znanje i omogućiti mu da lakše izrazi svoje mišljenje.
Posljednje, ali ne i manje važno je stvaranje temelja za višejezičnost i višekulturalnost. Osim jezika, djeca neminovno uče i o drugim narodima i kulturama te tako obogaćuju znanje i razvijaju toleranciju. Ovaj je segment danas važniji nego ikad i djecu bi s njime trebalo što ranije upoznati.

JU KSC KAKANJ

IGRAJMO SE I UČIMO ZAJEDNO

Poštovani roditelji, obavještavamo vas da  Javna ustanova Kulturno-sportski centar  Kakanj ove godine organizuje i kurs engleskog jezika za naše najmlađe sugrađane. Kurs je namijenjen i posebno osmišljen za djecu uzrasta od 6-8 godina.

Kako klasična nastava i pristup predavanju nisu dovoljno interesantni, djeca će na časovima engleskog jezika  kroz igru, animaciju, kreativan i interaktivan pristup naučiti prve osnove jezika. Slušajući strani jezik kroz crtiće i pjesmice djeca  bolje usvajaju tačan i izvoran naglasak što je vrlo važno jer praksa pokazuje da je to kod odraslih početnika jedna od najvećih teškoća

Naš  cilj je da učenjem engleskog jezika osposobimo  djecu za komunikaciju na engleskom jeziku u usmenom i pismenom obliku o temama iz svakodnevnog života. Kroz nastavu stranog jezika kod djece  će se   razvijati svijest o značaju višejezičnosti u savremenom svijetu odnosno svijest o tome da uspješno ovladavanje jezičkim kompetencijama doprinosi afirmaciji ličnosti i njenom optimalnom razvoju, te će se  razvijati i  pozitivan stav prema sličnostima i razlikama što će kod djece  podstaći razvoj kosmopolitskog stava, duha tolerancije, humanizma i internacionalizma.

Početni nivo engleskog jezika  za djecu od 5-8 godina će trajati tri mjeseca. Časovi će se održavati u prostorijama  Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj dva puta sedmično u trajanju od sat vremena.

Nastava je bazirana na usvajanju govornog jezika kroz mnoštvo igara, interesantnih animacija i radionica. Imperativ je da djeca zavole jezik, rastu i odrastaju uz njega.

Nastava  će se održavati u posebno opremljenom i uređenom prostoru, koji osim što podstiće na rad, predstavlja i savršen prostor za razdraganu igru uz stručno vodstvo naših predavača

Naš komunikativni pristup podrazumijeva:

 • audio i vizuelne vježbe za razvijanje vještina slušanja i pričanja
 • tekstualne vježbe za razvijanje vještine čitanja
 • igre koje pomažu pri usvajanju novih riječi
 • pjesmice i igrokazi koje jačaju samopouzdanje kod djece
 • kreativne RADIONICE: učimo engleski dok kuhamo, pravimo igračke ili plešemo

Ukoliko i vi želite da vaše dijete bude dio male škole engleskog jezika, pozovite nas na broj telefona 032/771-920 i rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

JU KSC KAKANJ

ENGLESKI JEZIK ZA NAJMLAĐE SUGRAĐANE

Poštovani roditelji, obavještavamo vas da  Javna ustanova Kulturno-sportski centar  Kakanj ove godine organizuje i kurs engleskog jezika za naše najmlađe sugrađane. Kurs je namijenjen i posebno osmišljen za djecu uzrasta od 5-8 godina.

Kako klasična nastava i pristup predavanju nisu dovoljno interesantni, djeca će na časovima engleskog jezika  kroz igru, animaciju, kreativan i interaktivan pristup naučiti prve osnove jezika. Slušajući strani jezik kroz crtiće i pjesmice djeca  bolje usvajaju tačan i izvoran naglasak što je vrlo važno jer praksa pokazuje da je to kod odraslih početnika jedna od najvećih teškoća

Naš  cilj je da učenjem engleskog jezika osposobimo  djecu za komunikaciju na engleskom jeziku u usmenom i pismenom obliku o temama iz svakodnevnog života. Kroz nastavu stranog jezika kod djece  će se   razvijati svijest o značaju višejezičnosti u savremenom svijetu odnosno svijest o tome da uspješno ovladavanje jezičkim kompetencijama doprinosi afirmaciji ličnosti i njenom optimalnom razvoju, te će se  razvijati i  pozitivan stav prema sličnostima i razlikama što će kod djece  podstaći razvoj kosmopolitskog stava, duha tolerancije, humanizma i internacionalizma.

Početni nivo engleskog jezika  za djecu od 6-8 godina će trajati tri mjeseca. Časovi će se održavati u prostorijama  Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj dva puta sedmično u trajanju od sat vremena.

Nastava je bazirana na usvajanju govornog jezika kroz mnoštvo igara, interesantnih animacija i radionica. Imperativ je da djeca zavole jezik, rastu i odrastaju uz njega.

Nastava  će se održavati u posebno opremljenom i uređenom prostoru, koji osim što podstiće na rad, predstavlja i savršen prostor za razdraganu igru uz stručno vodstvo naših predavača

Naš komunikativni pristup podrazumijeva:

 • audio i vizuelne vježbe za razvijanje vještina slušanja i pričanja
 • tekstualne vježbe za razvijanje vještine čitanja
 • igre koje pomažu pri usvajanju novih riječi
 • pjesmice i igrokazi koje jačaju samopouzdanje kod djece
 • kreativne RADIONICE: učimo engleski dok kuhamo, pravimo igračke ili plešemo

Ukoliko i vi želite da vaše dijete bude dio male škole engleskog jezika, pozovite nas na broj telefona 032/771-920 i rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

JU KSC KAKANJ